Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Vad är Medkänsla?
Av Jelaila Starr
Skriven Oktober 10, 2001

Var snäll och skicka vidare.

Det här måste vara en av de mest utmanande artiklar som jag vart
tvungen att skriva för det flyger in i ansiktet av en gammal social
paradigm i vilket vi alla har varit omslutna. Den paradigmen har att göra
med hur vi förstår och använder medkänsla. För klarhets skull, jag gör
en skillnad mellan medkänsla som vi har lärt oss av samhället (Låt oss
kalla det 3D medkänsla) och de högre dimensionella versionen av
medkänsla ( Låt oss kalla det 5D medkänsla).

Webster´s uppslagsbok definierar medkänsla som; Djup medvetenhet
om lidandet av en annan kopplat med önskan att ta bort det; ömkan. Jag
tror att detta är en väldigt god förklarning av den typ av medkänsla som
vi blivit lärda. Som du kan se, medkänsla är en känsla: känsla i rörelse.
Det är en aktiv känsla. När en känsla är aktiv, kan det användas som ett
verktyg. Som ett verktyg, kan det användas på ett positivt eller negativt
sätt.

Notera nu att Webster använder termen ömkan vid definiering av
medkänsla. Websters definierar ömkan som: en känsla av sorg som
inklinerar en att hjälpa eller visa nåd. Nåd är ofta använd som motiv
för räddning av någon annan från smärta. Och vi har blivit lärda att nåd
är bra. Dock, från ett högre perspektiv, ömkan och nåd är sedda som
termer vilket definierar någon som ett offer, inte en skapar gud/gudinna.

Jag har kommit fram till att ömkan är en aktiv form av dömande med
lidandet av en annan dömt som dåligt. Inte undra på att vi ogillar bli
ömkade. Hmmm…Vi önskar oftast inte att lösgöra någon känslan av
något underbart, gör vi? Men vi brukar tendera att vilja lösgöra någon
från känslan som får oss att må dåligt också, m.a.o, smärta. Sorg och
lidande är smärtfulla och därför när vi känner ömkan över någons
upplevelse säger vi att det dom upplever inte är bra, eller hur? Så, med
detta i sinnet, skulle det låta vettigt att 3D medkänsla , så som
definierats av Websters uppslagsverk, är ett verktyg av dömande?
Var vänlig och kom ihåg att denna form av medkänsla som vi lär oss är
allt del av spelet och vi designade det till att vara energistrypande så
att vi, som själar, kunde känna oss kraftlösa, lista ut att vi är
kraftlösa och då ta stegen till att återta kraften. Med andra ord, det är
del av spelet av själa-evolutionen, därav , det är varken rätt eller fel.

Högre dimensionell eller 5D medkänsla är definierad som: djup
medvetenhet om lidandet av någon utan behovet att lösgöra det, känna
total uppskattning av dess värde; ett tillstånd av icke-dömande.

Som du kan se, definiera 5D medkänsla är en aning svårt då vi behöver
stretcha vårt sinne till att omfamna ett annant synsätt som är lite
främmande för oss. Tanken att någon annans lidande kan ha ett värde
är inte normalt tänkande i vår värld. Men, det är typen av tänkande vi
har blivit lärda att Gud gör. ”Gud är medkännande, Gud är ovillkorlig
kärlek”. Vi hör dessa ord men förstår ändå inte hur man kan nå dessa
nivåer av medvetande. Hur når vi till nivån av ovillkorlig kärlek och
medkänsla? Vilka är stegen? I ett nötskal, vi måste skifta perspektiv av
medkänsla och börja använda en version som är utanför vad vi blivit
lärda. Vi måste röra oss in i rälmen av icke-dömande, lämnandes
ömkan bakom oss.

Till att bli 5D medkännande måste vi hålla borta allt dömande av
agerande av andra. Vi måste vara medvetna om dess agerande, hur
smärtsamma de är och samtidigt inse att de har ett värde och att det
värdet hör samman med rollen de spelar i underlättandet av vår
spirituella växt som själar. Det har sagts av många lärare att vi är själar
som går igenom fysisk erfarenhet. Vi är själar som kommit till jorden
till att medverka i den största möjligheten för själaväxt. Varför  är det
en stor möjlighet? Jorden är en fri vilja zon vilket menas att det inte är
någon begränsning av kreativt uttryck av ljuset och mörkret. Det har
också varit sagt att vi är skapar-gudar och gudinnor och därför skapar
vår verklighet. Så om vi är själar som också är skapar-gud/gudinnor och
vi är inkarnerade på jorden till att skapa för att lära och växa av det vi
skapar, då måste Jorden vara en skapar-gud/gudinnors ultimata lekgård.
Eller hur? Vad tror du?

Nu, det är sant att våra mörka skapelser är de som smärtar oss. Jag tror
ingen ifrågasätter det. Men, vi som utvecklats en aning vet, vi lär oss
mest av våra smärtsammaste erfarenheter. Faktiskt, det är genom våra
mörka manifestationer som vi växer: inte från våra ljusa manifestationer.
Våra ljusa manifestationer är belöningen vi skapar för oss själva för
skapandet, upplevandet och lärandet från våra mörka manifestationer.
Okay, så om allt det är sant då är vi skapare av allt vi upplever – det
betyder alla manifestationer Ljusa och Mörka i vår värld – och de har alla
värde för det är så vi lär. Låt oss ta WTC/Pentagon Attackerna som
exempel.

Från ett 3D perspektiv ( så som samhället tänker) är WCT/Pentagon
Attackerna en horribelt smärtsam händelse. Från ett 3D perspektiv finns
det inte en chans att det kan finnas något gott med dem, därav har de
inget värde. Men, från ett högre perspektiv, de har stort värde därför att
de a) tog oss till den nästa nivån i det här spelet av själa evolution kallat
Polaritet Integration ( integrationen av Ljuset och Mörkret), b) det visade
oss att vi , som Ljusverkare har flyttat mass medvetandet av jorden till
en högre nivå därav skapade en kontra rörelse av mörkret, och c)
attackerna delgav ett uppvaknande för Ljusverkare överallt att stega in i
deras större mission för jorden ( skapa en nät av 5D medkänsla runtom
jorden till att dras upp in till en 5:e dimensionell vibration.) Så i detta
fallet, som alltid, den horribla smärtan hade ett stort värde.

På en personlig nivå, när jag såg de där byggnaderna rasa ner,
förståendes att deras förstörelse inte var skapade av smällen från planen
, visste jag att den händelsen byggde en ny fas i jordens uppvaknande.
Samtidigt insåg jag att en sån händelse inte skulle skett om det inte var
för de som spelar de Mörka rollerna känt att Ljuset var på frammarsch
före dem. I Planetär upplyftning, är där alltid balans och kontrabalans.
När Ljus krafterna flyttade jorden till en högre vibration, rörde sig
Mörkrets krafter till att kontrabalansera den rörelsen. Detta är våran
skapelse speglandes till oss kraften av våra ageranden Mörkret hade
inte gjort denna rörelse utan att vi hade gjort en rörelse vilket placerade
oss före dem. Verkar det riktigt? Så det här är, på en spirituell och
skapar-gud/gudinna nivå en god sak för det gör att vi ser att vi  går
frammåt i att skifta vår planet genom kraften av massmedvetande.

Attackerna fick mig också att inse faktum att vi är i en helt ny ball game
, efter att rört oss in på nivån där det som står på spel är mycket större.
Just som vi har flyttat massmedvetandet (det kollektiva sinnet av folket)
upp till en högre nivå och därav, ut ur guldfiskskålen så att säga, så
försöker de Mörka krafterna få oss tillbaka i fiskskålen. Som jag har sagt
tidigare, det här är inte längre ett spel utkämpandes enbart till att
fängsla in våra kroppar: det är nu ett spel till att fängsla våra sinnen.
Varför? Därför att vi tillslut flyttade vårt massmedvetande ut ur
fiskskålen. Innan nu, hade det inte hänt för det fanns inte tillräckligt
många människor som spirituellt vaknat till att skapa skiftet, men nu
finns det det.

Så, tillbaks till medkänsla. Om vi använder 3D medkänslan i respons
till denna senaste skapar gud erfarenheten, kommer vi finna oss själva
tillbaka i fiskskålen. Varför? Vi väljer att se denna erfarenhet som offer
genom att vilja stoppa smärtan och genom att ömka de som har lidit.
När vi agerar på detta sättet separerar vi oss själva från vår högsta
potential m.a.o våra skapar-gud/gudinna själv. Vi ser denna skapelse
som någon annans, vi ser de som spelar de Mörka rollerna som separat
från oss. Skapar-gudar och gudinnor vet att de är En, de är en del av
en större helhet. När vi använder 3D medkänsla  säger vi via vårt
agerande att vi inte är kraftfulla och därför oförmögna att skapa en
annan erfarenhet, oförmögna att lära oss från den och oförmögna att
hela och balansera denna senaste smärtsamma skapelse.

När vi använder 3D medkänsla känner vi ömkan. När vi ömkar någon
säger vi via vårt agerande att vad dom erfar är dåligt och därför
negativt. Som själar och skapar-gud/gudinnor, finns inget rätt eller fel,
bara uttryck av polaritet och alla uttryck har värde. Så, skapar-gudar/
gudinnor använder inte ömkan…istället håller de sig icke-dömande,
tillåtandes alla uttryck av skapelse att bara vara. Låter nu inte det som
sättet Gud är icke-dömande, tillåtande och ovillkorligt kärleksfull?
Om så är fallet, vet vi nu hur vi kan vara likt Gud.

Vi rör oss framåt, in i exemplet av WCT/Pentagon attackerna, ser vi att
använda 3D medkänsla kommer bara se till att vi är kvar i fiskskålen.
Om, istället vi använder oss av 5D medkänsla kommer vi inte bara hålla
våra kollektiva huvuden ute ur fiskskålen men vi kan röra oss även högre
och längre bortom skålkanten. Hur gör vi detta? Vi gör det genom att
lyckas med 3 skapar-gud/gudinnor steg.

 1. Se och lära utsträckningen av agerandet av de Mörka i detta livs
  erfarenheter.
 2. Känna och omvandla de energierna till medkänsla
 3. Omgöra den medkänslan till en ny verklighet eller nät av
  medvetenhet som vi kan expandera till att omfamna vår värld,
  och som resultat flyttar oss längre bort från fiskskålen. Jag skall
  förklara

1: Lär utsträckningen av agerandet av Mörkret: Var inte en struts

Detta steget menar att vi som skapar-gud/gudinnor utforskar djupet av
våran skapelse. Vi springer inte och gömmer oss från vad vi har skapat.
Oavsett hur mörk, ful, äcklig och smärtsam den skapelsen är, inser vi
att inte nog med att vi är ansvariga för det därför att det är en del av
Allt som är, vi finner värde i det som en lärande möjlighet.

Jag har märk att många Ljusverkare är antligen inte medvetna om att de
behöver göra detta eller är ovilliga att göra detta. De tror att genom att
inte se Mörkret, inte undersöka och utforska den officiella storyn som ges
ut av media, att dom gör saker o ting rätt. Med andra ord, de lägger inte
till bränsle på elden genom att reagera i ilska eller känna behovet av
hämnd. O ena sidan har dom rätt, men vad dom missar är att dom inte
gör någonting  till att kontrabalansera händelsen. Med andra ord, de skapar
inte och ger inte bränsle till en kontra-verklighet till WCT/Pentagon
attackerna.

Jag har mottagit ett nummer av e-mail från Ljusverkare med goda
intentioner, informerandes mig med att de stannar centrerade i kärlek
och därför, erkänner inte Mörkret. I det här läget betyder det
agerandet av terroristerna, Den Globala Eliten och/eller på en kosmisk
nivå, reptilerna. I många men inte alla fall, förstår jag att de undviker
att se Mörkret, och därför betett sig som en struts. De sticker huvudet i
ett hål, tänkandes att om de inte ser och uppmärksammar det dåliga och
 det fula, kommer det att försvinna. Nå, tyvärr vet vi alla att det inte
fungerar. Om det gjorde det, skulle jag vara bland de första att agera så.
Så, mina vänner, det första steget är att veta utsträckningen av
agerandet av Mörka sidan, oavsett hur de manifesteras. Det är inte
roligt, det är faktiskt väldigt smärtsamt. En del av det jag har undersökt
vänder sig i magen och ger mig mardrömmar men jag skulle hellre ha
dessa saker hänt än att vara naiv. Kunskap är makt. När vi vet vad
vi har emot oss, kan vi göra något åt det. Vi är kraftfulla. Vi har val.

2: Omvandla energierna

När vi vet utsträckningen av Mörkrets agerande, Kan vi röra oss till nästa
steg : omvandling. Det är här högre dimensionella/skapar-gud verktyg
kommer till sin rätt. Vi kan inte omvandla smärtan, ilskan, avskyn och
äcklet till medkänsla om vi inte har verktyg som ger oss möjlighet att se
dess värde. Vid den här tiden i vår historia, måste vi aktivera de
verktygen och vi kommer finna dem lagrade i vårt DNA. Vi valde inte att
vara här på jorden vi den här tiden utan verktygen som skulle möjligöra
oss att, med lyckat resultat, fullfölja uppdraget. Jag har döpt det mest
kraftfulla av verktygen FORMULAN AV MEDKÄNSLA. Det besitter den
högre dimensionella versionen av medkänsla.

Som skapar-gud/gudinnor tar vi detta verktyg och omvandlar energierna
av vår Mörka skapelse. Vi känner och uttrycker ilskan, raseriet, hatet,
äcklet, etc., flyttar dom upp genom vår lägre chakran, genom vårt hjärta
och in i vårt högre hjärta där de omvandlas. När de väl är där, håller vi
dem i vårt högre hjärta medans vi letar för dess värde, i det här fallet av
WCT/Pentagon attackerna, värdet nämnt ovan. Sen, då vi hittat värdet
av varje, rör vi oss in i tacksamhet för lärdomarna de har förmedlat.
Samtidigt lösgör vi dem med uppskattning tillsammans med dem som
spelat rollerna som triggat dessa känslor inom oss. Vid det laget, känner
vi medkänsla och vi är medkännande. Vi gör också nu det vi kom till
jorden att göra!

3: Skapar nätet

Användandet av 5D medkänsla betyder att vi som skapar-gudar/
gudinnor förstår att vi måste nu skapa en alternativ verklighet
jämfört med den förra. Vi måste skapa en verklighet som inte bara
kontrabalanserar Mörkrets men också tar oss vidare till nästa nivå i vårt
lärande. Så, vi investerar tid i att omvandla all mörk energi från vår
nuvarande skapelse, vrider ut varje droppe av mörker till att använda
som bränsle som vi kan omvandla till energi för vår nya verklighet, och
vårt nästa steg. Gällande WCT/Pentagon Attackerna är vi vid den
punkten nu.

Summerandes, som skapar-gud/gudinnor, vi har ett val att göra
gällande användandet av vektyget av medkänsla. Vi kan antligen
använda 3D versionen av medkänsla och stanna kvar i fiskskålen,
neutralisera vår kraft att skapa något bättre, eller 5D versionen och
flytta vår värld till en ännu högre nivå av medvetande. Vilken version
kommer du att välja?

In service,
Jelaila Starr,
The Nibiruan CouncilSvensk Översättning: Patrik Mattsson
Related Articles:
Formula of Compassion:
9D Council Perspective on US Attacks
US Attacks—What we can do!:


Author Info:
Jelaila Starr, author of We are the Nibiruans is an internationally known channel, teacher, and counselor. Through her lectures, workshops, and articles, Jelaila's message of compassion has touched the hearts of people around the world inspiring hope and understanding while providing solutions to some of today’s most pressing challenges.  
As a psychic/intuitive counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding.  Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do, and how to achieve it.  Jelaila can be reached at (816) 444-4364.  Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com
Website: www.nibiruancouncil.com  

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us