Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Gewichtsverlies en het Ego/Innerlijke Kind
Door Jelaila Starr
Geschreven op 13 Mei, 2002

Gewicht verliezen is raar fenomeen en een groot mysterie voor zo velen van ons. Waardoor verliezen we gewicht? Waardoor worden we zwaarder? Het lijkt wel dat er evenveel antwoorden als mensen zijn. Door middel van dit artikel wil ik een perspectief met je delen dat er voor gezorgd heeft dat ik gewicht ben kwijt geraakt en vertel ik iets over de reis die me er toe geleid heeft. Het is multidimensioneel dus wees er op voorbereid dat er een paar overtuigingen onderweg kunnen sneuvelen, want daar lijkt het op als we uit het “hok” stappen en we de dingen vanuit hoger perspectief of “het grote geheel” gaan bekijken. Maar, gebruik zoals altijd je onderscheidingsvermogen en als er iets van wat ik schrijf niet goed voor je voelt, voel je dan alsjeblieft vrij om het naast je neer te leggen.

Het grootste gedeelte van mijn leven was ik één van die gelukkige mensen die zich geen zorgen om mijn gewicht hoefde te maken. Ik kon een halve liter ijs als ontbijt eten en zelfs nog geen grammetje aankomen. Dit veranderde toen ik me op het Spirituele Pad begaf in 1994. In het begin was het slechts een schommeling van 3 tot 5 pond, maar toen ik serieus begon te worden over spirituele groei en in 1996 toen ik bewust met emotionele zuivering begon om te kunnen ascenderen, nam mijn gewicht verder toe. Een paar jaar later ontmoette en trouwde ik mijn levensgezel Jonathan. Vanaf dat punt begon mijn gewicht toe te nemen totdat ik bijna 30 pond was aangekomen. Voor mij was dat tragisch, want het riep al mijn kinderangsten van geminacht en bespot te worden te voorschijn, zoals dat destijds met mijn moeder gebeurde. Ik probeerde diëten uit zoals het hoge/lage koolhydraten dieet, en het waterdieet waar je elke dag je halve gewicht aan water in kleine beetjes moest opdrinken en een paar andere diëten. Elke keer verloor ik een paar ponden maar kreeg ze weer heel snel terug zogauw ik ophield met het dieet.

Ik probeerde oefeningen te doen maar verrrekte binnen een paar dagen een spier. Ik probeerde yoga waarbij ik 90 minuten Bikram’s yoga beoefende in een ruimte waar het 105 graden was en dat moest ik 4x per week 90 minuten gaan doen! De eerste keer dat ik de studio binnenwandelde en de intense hitte voelde dacht ik, “Oh mijn god, ik lijk wel gek! Het gewicht is het niet waard om mezelf zo af te beulen.” Toch zette ik door en het hielp me meer dan wat dan ook, het versterkte mijn spiertonus, maar ik merkte dat ik het niet 4x per week kon volhouden. Ik was er emotioneel niet klaar voor. Alles wat ik probeerde hielp een beetje maar zodra ik stopte kwam het gewicht gewoon weer terug.

Ik vroeg mijn gidsen in de loop van de jaren verschillende keren om raad over deze kwestie en elke keer zeiden ze dat gewicht niets te maken had met wat ik at en dat het alles te doen had met emoties. “Oké,” vroeg ik mezelf af, “Wat betekent dat dan?” Ze hebben de neigingom me een hoger dimensioneel antwoord te geven en dan toe te kijken hoe ik aan de slag ga om uit te zoeken hoe het zit. Soms denk ik wel eens dat ze daar een beetje tèveel plezier in hebben. Nou ja, in ieder geval, door de multidimensionele principes te gebruiken die ze me hadden geleerd, theoretiseerde ik dat dat betekende dat ik de waarde moest zien te vinden in het toegevoegde vet, want één van hun belangrijkste principes is dat “alles zijn waarde heeft.” Dus, het vet was daar om me op één of andere manier te beschermen, en daarom had de bescherming zijn waarde. Ik schreef een artikel getiteld, “De Waarde van Overgewicht” gebaseerd op deze gedachte. Dat hielp maar het loste mijn actuele gewichtsprobleem niet helemaal op, dus ging ik door met zoeken om een manier te vinden om mijn overgewicht nu te verliezen.

Tijdens een ander verzoek om leiding vertelden ze me in antwoord op mijn vraag hoe ik gewicht moest verliezen, dat ik van dit vet moest houden en dat ik, zo gauw ik dat deed ik mijn overgewicht zou verliezen. Hierop reageerde ik, “Ben je helemaal gek? Heb je je verstand verloren, of had je geen verstand te verliezen? Dit is zowat het meest belachelijkste ding dat je ooit tegen me hebt gezegd! Hoe kan je van iemand verwachten dat tie van zijn eigen vet houdt?” Ja, ik was behoorlijk van streek. Maar opnieuw, door de multidimensionele principes te gebruiken die ze me hadden geleerd, zette ik mezelf er toe van mijn 30 pond vet te leren houden. “Oh, geweldig!” dacht ik bij mezelf. “Ze hadden net zogoed kunnen zeggen, ‘leer van het opruimen van hondedr-ll—n te houden.” Het was zo moeilijk voor mij dat ik het verschillende keren opgaf voordat ik het uiteindelijk te pakken kreeg. Ze hadden me geleerd dat liefde, echte liefde—niet de afhankelijke versie, een gevoel is dat we door ons gedrag uiten. Het bevat 4 componenten, Vertrouwen, Vriendelijkheid, Erkenning en Acceptatie. Dus, als ik van mijn vet hield, dan zou ik deze gevoelens uiten door:

•        erop te vertrouwen dat mijn Ziel en Innerlijke Kind wisten dat dit vet voor mijn eigen belang was,                                                             

•        te accepteren dat het een waarde had en dat die waarde bescherming was,                                 

•        te erkennen dat het er was en niet proberen er van af te komen omdat het van grote waarde was, 

•        aardig voor mijn lichaam te zijn door er mooie, dure kleren voor te kopen 3 maten groter dan daarvoor met de bedoeling deze maat te houden zo lang als het nodig was.                   

Erkenning en vriendelijkheid waren de moeilijkste omdat ze zo ingingen tegen alles wat mij geleerd was over dikzijn. Dus leren van mijn vet te houden was moeilijker dan ik had gedacht en het duurde een aantal jaren om dat te bereiken, maar uiteindelijk kwam ik daar door de multidimensionele principes te gebruiken. Eindelijk ontspande ik, at verstandig, kleedde me beter en hield er mee op om zo geobsedeerd over mijn gewicht te zijn. Een echt wonder! En het gewicht bleef.

Gedurende deze tijd gingen we door een grote verandering in onze levens doordat we terugkeerden van Los Angeles naar Kansas City begin 2001. Kort daarna, kreeg ik een andere aanwijzing om het mysterie van het gewichtsverlies op te lossen. Ik wist al een hele tijd dat het Ego/Innerlijke Kind een rol speelde in mijn gewichtstoename maar ik wist niet precies hoe. Mijn gidsen hadden me het multidimensionele perspectief van het Ego/Innerlijke Kind geleerd en uitgelegd dat het Ego dezelfde was als het Innerlijke Kind, en dat we vanaf het moment dat we ons dat realiseren, we liefde voor onszelf ervaren, want liefde voor onszelf is de ervaring van zorgen voor het Ego/Innerlijke Kind. En ja, ik schreef er ook een artikel over. Het heet, “Zijn het Innerlijke Kind en het Ego dezelfde?” Yep, ik kreeg het van ze en ik heb het opgeschreven. Dat is mijn taak.

Zij legden ook uit dat het Ego/Innerlijke Kind (of Ego/IK in het kort) zichzelf ziet als ons fysieke lichaam. Dat was me wat! Dat betekende dat elke keer dat ik in de spiegel naar mijn kleine mollige lichaam keek en walging voelde, mijn Ego/IK het gevoel kreeg dat ik van háár walgde. Zij leerden me ook dat het enige doel van het Ego/Innerlijke Kind is overleven hier in het nu ten koste van alles. Dat betekende dat iedere keer dat ik walgde van mijn gewicht, mijn kleine Ego/IK in actie zou komen en iets zou doen waardoor ik me op dat moment weer beter zou voelen, zodat ik weer van haar zou houden. Vrij vertaald betekent dat chips eten of een andere vorm van troosteten. Dus des te meer ik van mezelf walgde des te meer impulsen ik kreeg van mijn Ego/IK iets te eten om mezelf te troosten. Wat een vicieuze cirkel! Omdat het Ego/Innerlijke Kind in het nu leeft, zit de impuls om te eten me op de hielen en komt gelijk achter mijn gedachten van walging aan!

Het laatste stukje van de puzzel over gewichtsverlies viel een paar maanden later op zijn plaats na mijn hysterectomie en de daar op volgende introductie van Natuurlijke Hormoon Vervangende Therapie. Alhoewel het nemen van natuurlijke hormonen me verloste van de verzwakkende effecten van het Chronisch Vermoeidheids Syndroom waar ik al verscheidene jaren aan leed, doordat ik te snel door emotionele zuivering heen ging, was het niet het laatste antwoord om gewicht te verliezen. Ook nu, had het laatste stukje van de puzzel weer te maken met het Ego/Innerlijke Kind. Nu ging het over energiereserves en voor de eerste keer kwam deze informatie niet van mijn gidsen. Ik ontdekte het als een deel van het natuurlijke proces om mulitdimensioneel te leren denken.

Ik had een artikel geschreven, “De Angst om Succes te hebben,” over de angst voor succes en het gebruik van de Energierekening methode die mijn gidsen me hadden geleerd, maar ik had me niet gerealiseerd dat het ook kon worden toegepast op het verliezen van gewicht. In dat artikel besprak ik het onnodige energieverbruik toegepast op het Ego/Innerlijke Kind. Het Ego/Innerlijke Kind heeft elke dag een bepaalde hoeveelheid energie nodig om het lichaam levend te houden en om het goed te laten functioneren. Als we dagelijks teveel energie verbruiken komen we boven het kritieke punt en putten we deze niveau’s uit. Wanneer dat gebeurd gaat het Ego/IK over in wat ik de moederschap modus noem. In de moederschap modus behandelt het IK dit buitensporig verbruik van energie alsof het een zwangerschap betreft. Wanneer vrouwen zwanger raken, worden ze zwaarder als een bescherming tegen uithongering. Het Ego/Innerlijke Kind voelt zich alsof het verhongert omdat teveel van zijn/haar energie wordt weggeven aan anderen. Meestal doen we dit omdat we bang zijn dat als we deze energie van “er voor hen te zijn” niet geven, er niet van ons gehouden wordt en we niet geaccepteerd worden door diegene aan wie we het geven. Wanneer we deze hoeveelheid energie weggeven zijn we meestal afhankelijk en zijn we op één of andere manier iemand emotioneel en/of fysiek aan het redden(hulpverlenen). Het Ego/Innerlijke Kind ziet al deze personen als baby’s die we moeten voeden. Met andere woorden, hoe meer mensen jij moet redden des te meer baby’s je hebt in de ogen van jouw Ego/Innerlijke Kind. Met dit bewustzijn of deze mentaliteit zal het IK 90 % van elke hapje dat je in je mond stopt als vet opslaan. Als je over je energetische grenzen gaat, zal het Ego/Innerlijke Kind de energie die je voor anderen wilt gebruiken uit de voorraad gebieden halen zodat jij kunt overleven en jij van je hem/haar blijft houden. Trouwens, dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het Ego/IK ziet geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk en baby’s voeden of onnodig energieverbruik. Dit geldt ook voor overwerken of onvermogen tot delegeren.

Ik moest heel lang en goed naar mezelf kijken om te zien waar ik nog steeds aan het redden was. Degene van jullie die mijn boeken hebben gelezen weten dat ik mezelf beschouw als de koningin van alle hulpverleners. Niemand kan anderen beter redden dan ik! *zucht* Ik kwam al snel met een lijst van mensen die ik nog steeds op de één of andere manier aan het redden was en verschillende gebieden in mijn werk waar het broodnodig was taken en verantwoordelijkheden te delegeren. Voordat ik verder ga, laat me even uitleggen wat ik bedoel met iemand redden. Redden in deze context betekent iets voor anderen doen wat ze zelf zouden kunnen en zouden moeten doen. Een ander woord hiervoor is hulpverlenen. Wauw, te leren dat iemand redden betekent dat je hem zijn kracht ontneemt, is een moeilijke les voor mij. Ik was een moeder vanaf mijn zesde jaar en moest voor mijn jongere broertjes zorgen. Ik leerde vroeg dat mijn ouders acceptatie rustte op mijn vermogen mijn jongere broertjes schoon, veilig en uit hun buurt te houden. Des te beter ik dit deed des te meer keurden ze me goed. Dus liefde en acceptatie waren wat mij betreft verbonden aan moederschap.

Leren deze overtuiging los te laten is een lange en moeilijke reis geweest. Ik moest er ècht voor gaan zitten en een andere methode gebruiken dan mijn gidsen me geleerd hadden. Ik noem het “de Rechten/Behoeften/Grenzen Methode.” Om te kunnen stoppen met redden/hulpverlenen moest ik duidelijk krijgen wat mijn rechten als mens, als moeder en als vrouw waren, wat mijn behoeften op basis van mijn rechten waren, wat mijn grenzen gebaseerd op de behoeften waren. Ik nam 3 vellen papier en zette een lijn in het midden van elk blad. Op de linkerzijde van het eerste papier schreef ik, “Wat zijn mijn rechten?” Aan de andere kant schreef ik, “Aan welke rechten zijn niet voldaan?” Op het tweede vel schreef ik, “Wat zijn mijn behoeften en aan welke behoefte wordt niet tegemoet gekomen?” Op het derde vel schreef ik, “Wat zijn mijn grenzen en waar worden ze niet bewaakt?” Dit was heel verhelderend, maar nog belangrijker was dat het me in staat stelde om te identificeren waar ik nog steeds mijn energie weg gaf aan anderen om geliefd en geaccepteerd te worden. Zonder deze stap kon ik eigenlijk niet echt voor mijn Ego/Innerlijke Kind zorgen want ik wist niet waar ofhoe ik energie lekte, om het zo maar eens te zeggen. Door deze methode te doen kon ik heel nauwkeurig aangeven waar en hoe dat gebeurde. Wat een slim cadeau van de gidsen! Het verdient bijna een lintje. * grijns*

Toen ik het duidelijk had waar ik nog steeds aan het hulpverlenen was en de stap zette om grenzen te stellen, kwam ik bij de laatste stap van afspraken maken. Afspraken, zoals ik heb geleerd, is hoe we anderen vertellen wat onze behoeftes en grenzen zijn zodat ze geen verborgen verwachtingen worden. Ik heb ze gemaakt met mijn Ego/Innerlijke Kind, mijn man, mijn dochter, mijn vrienden, mijn cliënten en business partners. Door het hebben van deze afspraken ben ik in staat om mijn energetische grenzen te honoreren en zodoende de support van anderen te krijgen. Toen ik door ging met dit te doen merkte ik dat mijn lichaam begon te reageren en het liet het teveel aan vet los. Op dit tijdstip draag ik maat 8 en kwam ik van maat 12. Ik heb in geen maanden aan sport gedaan omdat mijn sportfiets kapot was en nog gerepareerd moest worden, en heb bijna elke avond junkfood gegeten zonder ook maar een ons aan te komen. Dus ik denk dat de gidsen het bij het rechte eind hadden, het gaat er niet om wat je eet, het gaat over je emoties en hoe je energetisch deze emoties hanteert.

Ik ga door met oefenen en proberen om verstandig te eten maar ik realiseer me dat gewichtsverlies of gewichtstoename door geen van beide wordt beïnvloed. Er is meer over te zeggen, meer kleine details die het nog duidelijker maken, maar dit artikel is lang genoeg, dus bewaar ik dat voor een geluidscassette.

Ik hoop dat dit artikel voor enige mate van inzicht, inspiratie en opluchting zorgt voor degenen die op het ogenblik te zwaar zijn. Van je Innerlijke Kind houden… ècht van hem/haar houden zal je grotere beloningen geven dan al de diëten, dieetpillen en vele uren in de sportschool bij elkaar. Voor mij was de ontdekking van deze mulitdimensionele kennis over het Ego/Innerlijke Kind niet alleen een oplossing voor mijn gewichtsprobleem, het was ook een andere toegang om liefde voor mijzelf te voelen en daardoor, naar ascensie, en is dat niet wat we allemaal willen?

Tot je dienst,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
www.nibiruancouncil.com 

Aanvullende Artikelen:
De Waarde van Overgewicht: http://www.nibiruancouncil.com/html/overweightarticle.html
De Angst om Succes te hebben: http://www.nibiruancouncil.com/html/facingthefearofsuccess.html
Zijn het Innerlijke Kind en het Ego dezelfde? http://www.nibiruancouncil.com/html/innerchildsamearticle.html
Geef je Innerlijke Kind iets te zeggen: http://www.nibiruancouncil.com/html/innerchildsayarticle.html
Maak je Innerlijke Kind je Partner: http://www.nibiruancouncil.com/html/innerchildpartnerarticle.html 

Over de schrijfster:

Jelaila Starr, schrijfster van We are the Nibiruans is een internationaal bekend channel, leraar en counselor. Door haar lezingen, workshops en artikelen heeft Jelaila’s boodschap van mededogen de harten van mensen over de hele wereld geraakt. Ze heeft hen bezield met hoop en begrip, terwijl ze oplossingen aandraagt voor enkele van de meest nijpende uitdagingen van vandaag de dag.

Jelaila werkt als een medium/intuïtief counselor met individuen en begeleidt hen door emotionele zuivering, het helen van relaties en DNA recoding. Jelaila’s unieke manier van benaderen stelt haar cliënten in staat om echt te ontdekken wie ze zijn, wat ze hier komen doen en hoe ze dat kunnen bereiken. Jelaila kan worden bereikt vanuit Nederland op telefoonnummer 001 816 444 4364.
Email:jelaila@nibiruancouncil.com Website:  www.nibiruancouncil.com

Vertaling: Martine Littel
martinelittel@hotmail.com

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us