Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

President Bush och formeln av medkänsla
Av Jelaila Starr
skriven
September 29, 2004

Med fortsättning från, The 9D perspective on Election 2004 and Beyond, kommer jag i denna artikel att personligen ta President Bush genom Formeln av medkänsla (Formel). Innan jag börjar känns det viktigt att förklara en del saker eftersom vi talar på en högre nivå.

Det högre perspektivet

Det högre perspektivet, också känt som det multidimensionella eller 9D perspektivet av medkänsla är förmågan att värdera alla saker oavsett hur de uppstår. Det är essensen av total acceptans och respekt av rätten av alla aspekter av skapelsen att existera vetandes att de har ett värde relaterat till själslig evolution, det riktiga och mest viktiga skälet för varför vi, som skapelse varelser, inkarnerar. Den här acceptansen betyder att vi värdesätter det Mörka i alla sina manifestationer som den stora läraren. Det här betyder att vi igenkänner att smärta, Mörkrets primära redskap för att visa oss vad vi behöver ändra, har de mest utmärkta värde och utan det skulle det inte bli någon ändring och därmed ingen tillväxt utan det. Vi skulle bli spirituellt stagnerade, oförmögna att utvecklas vidare.

Formeln av Medkänsla

Formeln av Medkänsla är en multidimensionell process till personligt ansvar som är baserad på de högre perspektivet av medkänsla och består av nio steg som möjliggör oss att lösgöra en annan person från den roll dom spelar, och därmed ändra vår relation med den personen. Därutöver, när vi ändrar vår relation till den personen, ser vi också den delen av vår verklighet, situationen som personen var involverad i, också ändras.

Formeln av Medkänsla är en formel som aktiverar vår "Inre Teknologi".
Via dess 9 steg upplever vi förändringen av känslor så som rädsla, ilska, skam, skuld, avståndstagande, bitterhet, etc till att bli känslor av kärlek, acceptans, uppskattning och tacksamhet, m.a.o, medkänsla.

Det Inre Barnet Relationen

Från det högre perspektivet är det vår relation med vårt Inre Barn som vi ser reflekterat i våra andra relationer. Hur vi nu behandlar vårt Inre Barn, oss själva, är vad vi kommer se reflekterat i vår relation med våra vänner, barn, föräldrar, chef, medarbetare, etc. Varje gång någon behandlar oss illa är det en reflektion av någonting som vi gör gentemot oss själva. Detta här kan tyckas vara ett konstigt påpekande men när du ser det från perspektivet av själslig evolution, då stämmer det perfekt. Den enda orsaken till att vi inkarnerar är för tillväxt, vilket betyder klargöra och balansera våra icke fungerande trosuppfattningar och dess resulterande beteenden. Vi behöver andra själar att agera ut beteendena som vi inte ser i oss själva så att vi kan bli medvetna om dem och ändra dem. Detta är en trosuppfattning som är den mest själv-stärkande, men också förutsätter det största modet att omfamna.

President rollen

Från det högre perspektivet är rollen av en nations ledare som en spegel, så att säga. Han reflekterar tillbaks till folket sättet dom behandlar sig själva, deras Inre Barn, och i det här fallet, varandra.
Med andra ord, han spelar rollen av oss, föräldern eller den vuxna, i vår relation med vårt Inre Barn. Så vad vi än känner att han har gjort mot oss är vad vi har gjort mot oss själva, våra Inre Barn, och mot varandra.

Vad vi ogillar angående President Bush

I tidigare workshops när jag gjort Formeln av Medkänsla på President Bush, när jag frågade vad de inte tyckte om hos presidenten, svarade de medverkande följande. Han är en lögnare och han fuskar…han använde makten hos sin familj till att fuska sin väg in i Vita Huset eftersom han inte ens var legalt vald. Han är en förrädare gentemot vårt land och demokratiska levnadssätt, en man vars riktiga lojalitet är till globalisterna som ämnar skapa en One World Goverment där dom är i kontroll, och för vilka G.W. är endast en docka. Han ljög om sin inblandning i 9/11 och använde sen rädslan och traumat av den händelsen som en språngbräda för sitt krig mot terrorism. Därutöver, han förgrep, eller som några skulle säga, stal våra grundläggande rättigheter genom makten tilldelad av Patriot Act och började sen terrorisera oss till underkastelse via the Office of Homeland Security.

Användande sig av ursäkten om att jaga terrorister och behovet att ta bort massförstörelsevapen som aldrig hittades, skickade han våra söner och döttrar till att invadera Irak förstöra dess ekonomi och förde in outtalad smärta och lidande till dess folk. Det finns en hel del mer som kunde läggas till men för att hålla artikeln till en hyfsad längd, stoppar vi här.

Nu när vi vet vad vi inte gillar hos denna mannen, och jag håller med om att det är så jag själv känner på alla punkter, för att lösgöra honom från att spela denna mörka roll, påbörjar jag Formeln.

De Nio Stegen

Step Ett - Vad är lärdomen jag ville lära mig av
President Bush?

Jag tror han lär mig den smärtfulla lärdomen om känslan av att vara maktlös.

Steg Två - Vad är kontraktet jag gjorde med President Bush?

Den här är lite enklare. Jag, på en själanivå, gick in i ett kontrakt med George W. Bush, att spela rollen som President, en reflektion av min sida av vårt nationella medvetande, min inre värld.

Steg Tre – Vad är rollen som President Bush spelar för att agera ut hans del av kontraktet?

Han spelar rollen som ogenial, lömsk lögnare som har terroriserat och manipulerat mig genom ett hemskt agerande av våld (9/11), till att föra bort våra individuella rättigheter för en falsk känsla av säkerhet baserad på en illusionärt hot. Därutöver stärker han denna nya nivå av maktlöshet genom rädslan att bli skickad till instängslade läger, med aktning av the Office of Homeland Security.

Steg Fyra – Vad är aspekten av mig som President Bush
reflekterar tillbaka till mig?

Okay, den här kommer att ta lite tid att svara på för att om jag skall göra det fullständigt måste jag finna spegelbilden i alla aspekter av hans beteende som jag inte gillar.

Jag säger att han är en lögnare. Hur många gånger har jag ljugit till mitt Inre Barn och andra?

Jag säger att han är lömsk. Hur många gånger har jag ljugit till mitt Inre Barn och lurat henne genom att säga att jag skall göra en sak och sen vända mig om och och göra nått annat. Jag har gjort samma sak med andra människor också.

Jag säger att han är en manipulatör. Hur många gånger har jag manipulerat mitt Inre Barn med löften och belöningar för att få henne att göra någonting som jag ville?

Jag säger att han är ogenial. Hur många gånger har jag låtsas att bry mig om mitt Inre Barn när mina sätt att agera klart och tydligt visat att jag inte gjort det? Hur många gånger har jag låtsas att bry mig om någon annan när i mitt hjärta jag verkligen inte gör det?

Jag säger att han är en docka till dom han tjänar. Hur många gånger har jag givit iväg min kraft till någon annan för att bli älskad, accepterad och godkänd av dem? Hur många gånger har jag ignorerat mina behov för att kunna vara där för någon annan? Hur många gånger har jag offrat mitt Inre Barn och våra behov för att kunna ge så pass mycket behövd tid, energi och uppmärksamhet till någon annan?

Steg Fem – Vad är Gåvan som han ger mig genom att spela sin roll?

Gåvan är lärdomen lärd. Med andra ord, han visar mig att jag är inte mer annorlunda i mitt beteende än han är. Vad han gör mot mig är vad jag har gjort mot mig själv…många gånger. Han reflekterar vårt nationella medvetande och mitt individuella medvetande. Detta betyder att just som honom, du och jag, har vart en nation av disinginius, manipulerande, lögnare och tjuvar som ger iväg vår kraft och blir dockor till dem vi tjänar, vare sig det är människor eller den senaste mode trenden. Han klär av oss vår kraft, våra rättigheter, för att vi väljer att ge det till honom. Vi vill ha trygghet och säkerhet till varje pris och vill inte bry oss med att göra research och undersökningar för att se om det som berättas för oss är sant. Det är lättare att tro vad vi blir sagda av media hur snedvridet det än må vara. Vi vill ha saker snabbt och lätt.

Steg Sex: Acceptans

Kan jag acceptera rollen Presidenten har spelat, tillsammans med hans agerande, att hjälpa oss lära denna lärdom?

Ja, det kan jag.

Steg Sju: Tillåtelse

Kan jag tillåta mig själv att släppa taget om min ilska gentemot denna person som spelade rollen till att hjälpa mig lära lärdomen?

Ja, det kan jag. Hur kan jag vara arg mot en person som gör mot mig samma saker jag gör mot mig själv?

Steg Åtta: Lösgörande

Kan jag lösgöra denna person från dömande?

Ja, det kan jag. Hur kan jag döma honom för de saker jag tillät honom att göra därför att jag inte ville ta den tid och energi för att undersöka, lista ut vad som verkligen pågår, och vara villig att riskera allt för att begära bättre?

Steg Nio: Vänlighet

Nu när jag har lösgjort President Bush, kan jag vara vänlig mot honom, och om så är fallet, hur kan jag vara det, och när kan jag vara det?

Ja, det kan jag. Jag kan vara det genom att tacka honom på en själanivå för den roll han spelar, vetandes att utan en sådan perfekt och smärtsam spegel, skulle vi inte vara villiga att se de delar av oss själva som vi, som en individ och som en nation behöver ändra. Där utöver, kommer jag vara vänlig genom att hålla fast vid detta perspektiv när jag ser honom begå hemskheter, vetandes att han spelar en roll och inte säga negativa saker om honom till andra.

Som avslutning, jag tror av hela mitt hjärta att vi, folket, är ansvariga för vår nations tillstånd, vår president har helt enkelt fullföljt vår begäran, tagit kraften vi snabbt släppte taget om för att ha saker och ting trygga, säkra, och lätta. Bara genom att erfara vad vi inte vill ha kan vi tillslut bestämma vad vi vill ha. Genom hans ageranden, har han givit oss den möjligheten. Frågan nu är, hur långt behöver han gå i spelandet av hans roll innan vi säger, "Nu räcker det"? Jag tror den tiden har kommit. Om vi inte vill ha en ljugandes, fuskande, disinginius president i Vita Huset då måste vi sluta vara och göra dessa saker mot oss själva och varandra. Om vi vill ha sanning, ärlighet, och integritet från våra ledare, måste vi bli dessa saker själva. Kom ihåg, vår president är endast en spegel av oss själva: vilken kraftfull och sann spegel han har varit.

In Service
Jelaila Starr
The Nibiruan Council Svensk översättning: Patrik Mattsson
www.NibiruanCouncil.com

About the Author
Jelaila Starr, messenger from the Galactic Federation’s Nibiruan Council, is a gifted channel, teacher, and author of We are the Nibiruans and The 7 Multidimensional Keys of Compassion. Through her lectures, workshops, and widely published articles, Jelaila's message has touched the hearts of people around the globe providing hope, inspiration, and understanding.

As a psychic/intuitive counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding. Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do and how to achieve it. Jelaila can be reached at (816) 444-4364. Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com - Website: www.nibiruancouncil.com

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us