Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Maak je Innerlijke Kind je Partner
Door Jelaila Starr
Geschreven op 24 Januari, 2001
 
 

Als spirituele raadsvrouwe, heb ik de eer en het voorrecht om te mogen werken met ervaren Lichtwerkers. Ik bedoel daarmee dat ze al 15 jaar op het spirituele pad zijn of zelfs al langer. Eén mevrouw die in de 90 is, is dat zelfs al meer dan 70 jaar. Als ik met deze personen werk dan moet ik vechten tegen mijn gevoelens van ontoereikendheid…. want ik ben pas 7 jaar op het pad. Ik vraag  mezelf af: “Wie ben ik dat ik deze mensen, die al veel verder zijn dan mij, raad geef?” Ik voel me als een kind dat tegen een volwassene praat. 

Ik ben er achter gekomen dat, als deze hoog verlichte personen mij raadplegen, ze zonder uitzondering dezelfde uitdaging hebben, ze geen heldere verbinding met hun gidsen hebben en niet schijnen te kunnen manifesteren wat ze willen. Eén meneer zei tegen me: “Jelaila, ik spreek intenties uit, ik visualiseer dat ik het ding in mijn leven heb waarnaar ik verlang, ik affirmeer dagelijks, ik heb emotionele zuivering gedaan etc, etc. maar nog steeds kan ik niet manifesteren wat ik wens. Wat mis ik, wat doe ik verkeerd?” Ze zijn gefrustreerd, proberen zich wanhopig vast te houden aan hun geloof in het spirituele pad en in henzelf. Ik heb met hen te doen. 

Dus vraag ik: “Heb je al enig Innerlijk Kind werk gedaan?” En steevast is het antwoord, “Ja, dat heb ik gedaan en ik voel dat ik deze healing al een aantal jaren geleden heb afgerond.” En dan antwoord ik: “Misschien is het dan wel tijd om de volgende stap te nemen en te beginnen met het Innerlijke Kind als partner te werken. Misschien is er nog een ander niveau van healing dat alleen kan worden bereikt als je het punt in je spirituele evolutie bereikt hebt waarop je het kan begrijpen en gebruiken”. Wat denk je? Meestal is er dan een stilte aan de andere kant van de lijn als ze mijn vragen in overweging nemen. En dan antwoorden ze: “Oké, ik wil er best naar kijken, maar ik zie niet in hoe het Innerlijke Kind het antwoord kan zijn voor mijn manifestatie- en communicatie problemen”. En opnieuw vecht ik tegen mijn gevoel van ontoereikendheid tegenover zulke kundige mensen en ik zeg: “Het is niet dat je iets verkeerds doet, in feite doe je alles goed, alleen ontbreekt er één ding en dat is wat we willen bespreken vandaag, oké?” “Ja, ja”, zeggen ze dan met een hoopvolle en opgewonden stem, “dat zou geweldig zijn!” Het ontbrekende stuk is het onderwerp van dit artikel dat ik met je wil delen vandaag. 

Ben jij gefrustreerd dat je je verlangens niet kunt manifesteren terwijl je ondertussen al weet ik hoeveel affirmaties, verbale intenties en creatieve visualisatietechnieken hebt uitgeprobeerd? Begin je te voelen dat al die uren die je in workshops hebt gestopt met leren hoe te manifesteren, weinig waarde hebben gehad? Ben je gefrustreerd dat na al die jaren van emotionele zuivering en spirituele training, je je gidsen niet duidelijk kan horen en niet duidelijk met ze praten? Of dat je er noh altijd aan twijfelt of je ze wel hoort en daardoor bang bent te vertrouwen wat je hoort? Nou, er is een antwoord en dat antwoord is het Innerlijke Kind en jou relatie met hem of haar. 

Nou vraag je misschien,”Waarom zou het Innerlijke Kind het antwoord voor mijn manifestatie- en communicatiekwesties kunnen zijn?  Hoe kan mijn relatie met het Innerlijke Kind, of juist het gebrek daaraan, achter mijn onvermogen liggen mijn gidsen te horen en te spreken en mijn dromen te manifesteren?” Nou, laten we daar maar eens naar kijken. Om dit concept uit te leggen, hebben we wat achtergrondinformatie nodig. 

Wie en wat is het Innerlijke Kind? 

Het Innerlijke Kind is, naar mijn mening, het gedeelte van JOU, het bewuste deel van jou dat dit artikel leest, wat zich in je geest bevindt. Hij/zij is dat onschuldige deel van jou dat als een kind is, en zelfs in die mate dat we het het Innerlijke Kind noemen. Het Innerlijke Kind is vol vertrouwen, liefhebbend, speels en vrij. Maar er is een andere kant aan het Innerlijke Kind. Die kant ben ik het Ego gaan noemen. Het Ego is volgens mij, de Donkere kant van het Innerlijke Kind en, als ik dat er aan toe mag voegen, heeft grote waarde. Waarom dat leg ik zo uit. 

Het Innerlijke Kind/Ego heeft als taak je te beschermen. 

Het Ego of Donkere kant van het Innerlijke Kind, is deel van een drietal. Dit drietal ben JIJ, het Zelf, je Ziel of Hoger Zelf en je InnerlijkeKind (meer informatie in het boekje: the Soul/Ego/Self Partnership, the 3rd Key of Compassion). Met z’n drieën trekken jullie door de huidige incarnatie heen, naar de doelen voor spirituele groei die je hebt gekozen voordat je in dit leven kwam.

Ik ben van mening dat spirituele groei de voornaamste reden is waarom zielen er voor kiezen te incarneren.  

Binnen dit drietal is het Ego diegene, die jouw fysieke lichaam beschermt. Waar het Innerlijke Kind vrij, speels en onschuldig is, is zijn Donkere kant of de kant van de lagere chakra’s (het Ego), diegene die er voor zorgt dat je niet gekwetst wordt. Met gekwetst worden bedoelen we zowel emotioneel als fysiek letsel, met pijn als de voornaamste vorm. Nu kan dit een beetje moeilijk te begrijpen zijn voor degene die de Multidimensional Keys of Compassion boekjes niet hebben gelezen of een van mijn andere artikelen over dit onderwerp, dus probeer alstublieft open te blijven en houd nog even vol. 

Zoals ik al vele malen heb uitgelegd, ben ik gaan begrijpen dat het Innerlijke Kind/Ego zichzelf ziet als het fysieke vehikel en het zal er alles aan doen wat nodig is, net zoals elk kind dat zal doen om zich te beschermen tegen pijn. Om het concept uit te leggen dat het Innerlijke Kind en het Ego hetzelfde zijn, gebruik ik vaak de vergelijking van een 5-jarig kind dat op straat wordt gezet in New York en maar moet zien te overleven. Het duurt niet lang voordat het speelse, onschuldige en liefdevolle kind leert om te stelen, bedriegen en te vechten om zichzelf te beschermen. Het leert angst te gebruiken om zichzelf te beschermen. 

Voor mij is het Ego de samenvatting van alle overlevingsinstincten van het Innerlijke Kind. En ik geloof dat zonder deze overlevingsinstincten en vaardigheden deze 5-jarige heel snel zou sterven op straat, hier komt de waarde van het Ego om de hoek kijken. In onze levens is het het Egogedeelte van het Innerlijke Kind dat ons tegen pijn beschermt, en in zijn pogingen ons te beschermen, kan het ons blokkeren als het voelt dat iets wat we willen doen ons kwaad gaat doen. 

Er is één ding waar het Innerlijke Kind/Ego het meeste bang voor is… jouw afwijzing. Weet je, het Innerlijke Kind/Ego ziet Jou, het Zelf als zijn/haar ouder. Daarom kan een afwijzing een krachtige uitwerking op hem hebben. Stel je eens voor dat je door je moeder of vader wordt afgewezen. Het kan je diep kwetsen. Hoe vaak in je leven besefte je dat je eigenlijk een leven leidde om je ouders een plezier te doen, om op één of andere manier hun goedkeuring te krijgen? Hoeveel van jullie die dit artikel lezen hebben door emotioneel zuiveringswerk ontdekt dat je onbewust de invloed van je ouders, bij het maken van belangrijke keuzes in je leven, zoals school, levenspartner en carrière, mee hebt laten spelen? Verbazingwekkend hè? Nou, het Innerlijke Kind/Ego doet precies hetzelfde. Het Innerlijke Kind leeft voor jouw acceptatie en zijn Donkere kant, het Ego zal alles doen wat het denkt te moeten doen om door Jou geaccepteerd en geliefd te worden. 

Hoe wijzen we het Innerlijke Kind af? Dat doen we door: 

1. Negatief over onszelf praten

2. Onszelf verdedigen wanneer er geen enkele reden voor is. 

Laten we eens naar het 1ste punt kijken. Negatief over onszelf praten is erg beschadigend voor het Innerlijke Kind/Ego. Als we dingen zeggen zoals: “Ik ben stom,” of “hoe heb ik zo dom kunnen zijn?” dan zeggen we dat eigenlijk tegen ons Innerlijke Kind/Ego. Hij/zij hoort het wanneer je “Ik ben stom” of “Hoe heb ik zo dom kunnen zijn?” zegt. Toen je een kind was, hoe voelde je je toen je ouders deze dingen tegen je zeiden? Kwetste het je niet diep en voelde je je niet alsof je helemaal waardeloos was? Voelde je je nog geliefd door je ouders op dat moment? Voelde je je nog geaccepteerd en waardevol? Zoals je je toen voelde is precies hoe het Innerlijke Kind zich nu voelt wanneer je negatief over jezelf praat. Daarom is het zo destructief. 

Wat doet het Innerlijke Kind/Ego wanneer we negatief over onszelf praten? Hij of zij zal datgene proberen te vermijden, blokkeren of elimineren dat de pijn veroorzaakt die de wens creëert om negatief over jezelf te praten. Bijvoorbeeld, je probeert van carrière te veranderen en in het verleden is deze keuze al eens mislukt. Als je nu als resultaat tegen jezelf zegt, “Hoe kon ik zo stom zijn om te denken dat ik van carrière kon veranderen?” zal het Innerlijke Kind/Ego elke nieuwe poging om je carrière te veranderen blokkeren. Begin je het al te begrijpen? 

Ten tweede, we kwetsen het Innerlijke Kind/Ego wanneer we aan het begin van een conflict onszelf nodeloos verdedigen. En veel mensen verwarren jezelf verdedigen, wat voor jezelf opkomen betekent, met het verdedigen van jouw recht te zijn wie je bent. Hier is een voorbeeld. Ik besluit om met de Kerst niet naar huis te komen, maar om deze tijd met mijn vrienden door te brengen. Mijn moeder reageert als ik haar mijn besluit meedeel, met, “Hoe kan je nu zo egoïstisch zijn? Als ik nu voor mijn eigen recht opkom zeg ik,“Je hebt recht op je eigen mening, Ma”. Als ik me nodeloos ga verdedigen, zeg ik, “Ik ben niet egoïstisch; er is geen enkele wet die stelt dat ik elk Kerstdiner met jou zou moeten doorbrengen!” of zoiets dergelijks. Zie je het verschil? Elke keer dat we ons nodeloos verdedigen proberen we de goedkeuring van die andere persoon te krijgen en daardoor geven we onze kracht weg. We zenden ook de boodschap dat zij het bij het rechte eind hebben en wij niet, want daarom moeten we onze positie verdedigen. Als we echt voor onszelf opkomen vanuit onze eigen waarheid, dan hebben we geen enkele reden onze waarheid voor wie dan ook te moeten verdedigen, of wel soms? 

Wanneer we onszelf nodeloos verdedigen, dan laten we ons Innerlijk Kind kwetsbaar achter voor aanvallen. Ter verduidelijking gebruik ik het verhaal over het kleine baby prinsje of prinsesje in de kasteeltoren dat door een verpleegster wordt bewaakt. Er zijn ramen aan alle zijden behalve aan de kant waar de wieg zich bevindt. Iedere keer dat we reageren op beschuldigingen, verlaten wij (de zuster) de kant van het prinselijke Innerlijke Kind/Ego en rennen naar het raam waar de indringer/aanklager aan het proberen is binnen te komen, en laten we het kleine baby prinsje of prinsesje kwetsbaar voor aanvallen achter. Als we anderen toestaan wat dan ook te voelen over onze positie of keuzes, dan verlaten we nooit de kant van het prinselijk Innerlijke Kind en blijft het veilig en wel. 

Hoe lossen we dit probleem met het Innerlijke Kind/Ego op? 

We hebben gezien waarom het Innerlijke Kind/Ego ons wil blokkeren, en wat wij doen om de waargenomen noodzaak te creëeren voor deze blokkade.Laten we nu eens kijken wat we kunnen doen om het Innerlijke Kind/Ego onze partner te maken in ons dagelijks leven en deze kwestie op te lossen. Het Innerlijke Kind/Ego zal dan ophouden onze pogingen te blokkeren om te communiceren met onze gidsen en het manifesteren van onze wensen. 

1.     Ga een nieuwe relatie aan met je Innerlijke Kind/Ego. Elke manier van samenwerken is een vorm van relatie. Voor de meeste mensen bleef de relatie met het Innerlijke Kind/Ego intact totdat zij de lagere schoolleeftijd bereikten. Vanaf die tijd, werden ze afgeleerd om al te fantasierijk te zijn en werd de linker hersenhelft sterker benadrukt dan de rechter hersenhelft. En beloningen waren meer gebaseerd op vermogens van de linker hersenhelft dan op de vermogens van de rechter hersenhelft. Informatie over hoe je deze nieuwe relatie aankunt gaan kan je vinden in het Soul/Ego/Self Partnership boekje.

2.     Zoals in elke relatie, maak afspraken over hoe jij en het Innerlijke Kind/Ego met elkaar samen willen werken en houd je er aan.

Afspraken maken & en je eraan houden zal je in staat stellen om vertrouwen en rapport op te bouwen met je Innerlijke Kind/Ego. Houd in gedachten dat voor de meeste van ons deze relatie eerst gefragmenteerd is geweest of voor enige tijd niet bestond en dat het daarom enige tijd kan duren om deze opnieuw op te bouwen, dus heb geduld. Een eenmaal gekwetst Innerlijk Kind/Ego zal niet gelijk opnieuw vertrouwen hebben zelfs al wil het dat wel. Meer informatie over de specifieke afspraken kun je vinden in The Open Door, the 4th Multidimensional Key of Compassion.

3.     Breng elke dag minimaal 5 minuten al pratend met je Innerlijke Kind/Ego door. Dit is een van de krachtigste dingen die je kunt doen om hoop en vertrouwen op te bouwen. Als het Innerlijke Kind/Ego weet dat het elke dag 5 minuten op onverdeelde aandacht kan rekenen, dan zul je merken dat hij/zij meer genegen is om blokkades los te laten als het daarom wordt gevraagd. Als, aan de andere kant, je een langere periode geen tijd met je Innerlijke Kind/Ego doorbrengt, dan kun je er zeker van zijn dat het elk beschikbaar hulpmiddel gebruikt om te vermijden dat deze situatie voortduurt. Het Innerlijke Kind/Ego wil met je praten en wil je aandacht, net zoals je eigen kinderen dat willen.

4.     Bespreek je wensen en aspiraties met je Innerlijke Kind/Ego voordat je stappen onderneemt om ze te manifesteren. De meeste blokkades ontstaan omdat Jij, het Zelf keuzes maakt zonder daarover met het Innerlijke Kind/Ego te communiceren. Een onderdeel van eigenliefde is houden van je Innerlijke Kind/Ego. Als wij besluiten nemen zonder hun inbreng, hoe liefdevol is dat? Houd in gedachten dat het Innerlijke Kind/Ego verantwoordelijk is voor je bescherming.

5.     Wanneer er een blokkade naar voren komt, ga dan gelijk naar je Innerlijke Kind/Ego en vraag hen waarom het nodig is om te blokkeren. Sta hen toe hun antwoord te kunnen uiten door fysieke sensaties zoals pijn in het lichaam en flashbacks. Ze zullen antwoorden… altijd. Het Innerlijke Kind/Ego heeft herinnering over elk leven dat je ooit geleefd hebt net zoals de Ziel/Hoger Zelf dat heeft. Als ze voelen dat je probeert een richting op te gaan die ooit veel pijn opleverde of zelfs de dood, dan zullen ze een manier zoeken om deze te blokkeren. Ze willen niet dat je weer gekwetst wordt. Het Innerlijke Kind/Ego is je vijand niet; hij/zij is je lijfwacht dus werk met hem/haar samen i.p.v. hem/haar tegen te werken. Als je dat doet, gaat alles in je leven vanzelf lopen. 

Toen ik dit concept en de stappen om met je Innerlijke Kind/Ego te werken uitlegde aan mijn ervaren Lichtwerker cliënten, waren zij verbaasd. Ondanks al hun werk, waren ze dit concept dat je van je Innerlijke Kind je partner kon maken nooit tegen gekomen. Sommigen waren een beetje sceptisch maar ze waren het er mee eens om het te proberen. Toen ze er eenmaal mee begonnen, waren ze ontroerd doordat het manifesteren zoveel makkelijker was geworden en waren ze eindelijk in staat met hun gidsen te communiceren. Na een aantal maanden rapporteerden ze dat de samenwerking hen een groot gevoel van tevredenheid en vervulling gaf. Een vrouw vertelde, “Nu realiseer ik me dat het Innerlijke Kind/Ego een echt deel van mij is….ik voel me zo geliefd!” 

Deze ideeën zijn hogere dimensionele concepten en daardoor alleen echt te begrijpen voor diegenen die klaar zijn om mulitidimensionaliteit in al zijn volheid te omarmen. Ik hoop dat ze je helpen.

Tot je dienst,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
www.nibiruancouncil.com

Artikel over dit onderwerp: Zijn het Innerlijke Kind en het Ego dezelfde?
Boekjes over dit onderwerp: The Soul/Ego/Self Partnership, 3rd Multidimensional Key of Compassion; The Open Door, 4th Multidimensional Key of Compassion

Over de schrijfster:

Jelaila Starr, schrijfster van We are the Nibiruans is een internationaal bekend channel, leraar en counselor. Door haar lezingen, workshops en artikelen heeft Jelaila’s boodschap van mededogen de harten van mensen over de hele wereld geraakt. Ze heeft hen bezield met hoop en begrip, terwijl ze oplossingen aandraagt voor enkele van de meest nijpende uitdagingen van vandaag de dag.

Jelaila werkt als een medium/intuïtief counselor met individuen en begeleidt hen door emotionele zuivering, het helen van relaties en DNA recoding. Jelaila’s unieke manier van benaderen stelt haar cliënten in staat om echt te ontdekken wie ze zijn, wat ze hier komen doen en hoe ze dat kunnen bereiken. Jelaila kan worden bereikt vanuit Nederland op telefoonnummer 001 816 444 4364.
Email:jelaila@nibiruancouncil.com Website:  www.nibiruancouncil.com

Vertaling: Martine Littel
martinelittel@hotmail.com

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us