Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Är det Inre Barnet och Egot Densamma?
Av Jelaila Starr
Skrivet November 9, 2000

För de senaste paren av åren, har mina guider lärt mig om kopplingen
mellan det Inre Barnet och Egot. Jag var så uppspelt att äntligen finna
en väg till att skapa inre frid och belåtenhet att jag skrev
Soul/Ego/Self Partnership. The 3 Key of Compassion så att jag kunde
dela med mig detta upplyftnings verktyg med andra. Genom att göra så
, verkade det som om jag öppnat en pandoras box av emotionella
konflikter tack vare att vi har blivit lärda att det Inre Barnet och Egot
inte är samma väsen. Och baserat på nuvarande tro och helande
modaliteter vi har använt till att hela vårt Inre Barns frågeställningar
, kan jag förstå varför det skulle vara svårt att omfamna denna nya idé
att dom är en och densamma.

Mitt syfte med att skriva denna artikel är att förklara hur och varför det
här skulle vara sant och genom det skapa en bro till de som fortfarande
försöker omfamna detta högre dimensionella koncept för att kunna
färdigställa emotionell klargörning, nå inre frid, skapa större framgång
och slutligen nå upplyftandet. Låt oss börja med att jämföra beskrivningar
av det Inre Barnet och Egot.

Det Inre Barnet är den del av oss som är ultimat levande, fri, energisk,
kreativ och uppfylld. Dr.James Whitfield, och så väl andra terapeuter,
säger att det Inre Barnet är vår verkliga själv och att det kan bli sett som
 ett litet barn. Små barn runt åldern 2 eller 3 är väldigt mycket livliga,
energiska, kreativa, uppfyllda och kommunikativa. De har inga problem
med att säga sin mening och tala om den för att få sin behov hörda. Hur
många gånger har du blivit förlägen av den raka observationen hos en tre-
åring? Efter mycket efterforskning och observerande håller jag med om
att detta är en korrekt beskrivning av det Inre Barnet. Vad tycker du?

Egot är den del av oss som är självcentrerad, irrationell och rädd.
De flesta av oss, inkluderat mig själv, har blivit lärda att Egot är den del
av oss som vi behöver antligen förstöra eller åtminstone kuva och tämja.
Websters uppslagsbok beskriver Egot som ” den hela personen, självet
eller den personliga identiteten.” Några kallar det också set Falska Självet
eller Masken. Åter igen ser vi en del av oss själva beskrivna som Självet,
den här gången är det Egot. Så vi ser baserat på beskrivningarna, det
Inre Barnet och Egot har en sak gemensamt; de är båda en del av Självet
, den hela personen som är du, bara på olika sätt. Skulle du vara öppen
till idén att, baserat på dessa beskrivningarna, där är en möjlighet att de
kan vara samma väsen? Du behöver inte bestämma dig än. Låt oss titta
efter fler ledtrådar.

Nu låt oss titta på det karaktäristiska normalt tilldelad till det Inre Barnet
och Egot. Det Inre Barnet bland annat är sagd att vara:

God
Litande
Sårbar
Ärlig
Öppen
Givande
Barn-lik

Egot bland annat är sagd att vara:

Dålig
Opålitlig
Defensiv
Misstänksam
Oärlig
Självisk
Barnslig

När vi kikar på listan är det inte svårt att se att Egot uppvisar det
negativa eller rädslo-baserade dragen av det Inre Barnet.  Där det Inre
Barnet är barn-lik i sitt tänkande och beteende ( varandes som ett litet
oskyldigt barn), är Egot vuxen-lik i sitt beteende ( är som en vuxen )
Uppvisandes drag normalt associerat med folk som är äldre, som har
haft mer erfarenhet med världen. Vi typbestämmer detta egotistiska
beteende, med andra ord en vuxen agerandes barnsligt från någon form
av svaghet, rädsla eller osäkerhet. Egot är en liten, gammal person. Så
när det blir upprörd över ofullföjda förväntningar, agerar det barnsligt
inte barn-likt. Barn-likt är oskyldigt och öppen och ärligt. Barnsligt är
fånigt eller småaktig. Det är en skillnad. Verkar detta vettigt?

Det Inre Barnet fokuserar på att vara sig själv, gladligen uttrycker sitt
ha och begär utan att känna behovet att framtvinga eller manipulera
för att få sina behov mötta. För att det älskar sig själv, innehaver inte
det iden att andra inte älskar det också. Det Inre Barnet lever för sig
självt fullt troendes att alla accepterar det för vem och vad det är.

Egot och andra sidan, är fokuserad på överlevnad. Med andra ord, Egot
spenderar sin tid med att försöka vara det den tror andra vill att den skall
vara för att bli älskad och accepterad för att kärlek och
acceptans=överlevnad. Egot lever med konstant rädsla om avvisande
Medans det Inre Barnet inte gör det. Jag kommer förklara varför om ett
ögonblick.

När jag tittar på dessa två, kan jag inte hjälpa att misstänka att egot kan
vara det Inre Barnet ur balans- egot är rädsla baserad, det Inre Barnet
är kärleks baserad. Om detta är sant, då kan man sammanfatta att Egot
 är den mörka sidan av det Inre Barnet.

Tillbaka till våra kopplingar baserade på karaktärsdrag, skulle det vara
säkert att anta att det finns en andra koppling mellan Egot och det Inre
Barnet sedan en uppvisar baksidan av den andras drag? Jag tror det kan
vara så, vad tror du?

Hur är den mörka sidan av det Inre Barnet skapad?

Hur kommer det Inre Barnet ur balans och skapar en mörk sida? Min tro
är att obalanserna är skapade genom inlärning från vår familj och
samhället. Jag tror obalanserna uppkommer när vi blir lärda att tro saker
som går rakt emot vår naturliga instinkt, instinkterna av ett litet barn.

När vi växer från spädbarn till barndom och till vuxendom är vi
kontinuerligt indoktrinerade med ideal och tyckande från våra föraldrar,
övriga familjemedlemmar, skolor, kyrkor och samhället i allmänhet.
Dessa tyckande innehåller meddelande om vad som är acceptabelt att
göra, säga, känna och uttrycka och vad som inte är det. Allt eftersom
vi erfar smärtan av avståndstagande, beskyllningar, skam och skuld
skapandes genom att gå utanför etablerade ramar av vad som är
acceptabelt, lär vi oss snabbt att minska våra uttryck för att undkomma
smärtan. Allt eftersom vi gör det kommunicerar vi meddelanden till vårt
Inre Barn angående vad som är tillåtet att uttrycka och var gränserna går.

Att tilläggas, dessa meddelanden innehåller vårt val om till vilken nivå av
smärta vi önskar erfara baserat på uttryck. Det Inre Barnet hör dessa
meddelanden och vill ha kvar vår kärlek och acceptans och därför lyder
genom att trycka undan känslor det har blivit sagd att vi inte vill känna.
Men, när någon utlöser den undantryckta smärtan, känner vi det och
skyller på vårt Inre Barn via negativt själv-tal. Detta negativa talandet
får vårt Inre Barn att känna skuld, avståndstagande och övergiven. Så
av behovet att överleva, blir det mer kreativt i att förvänta och undvika
eller blockera möjligheter som kan trigga smärtan och som ett resultat
skapar en rädslo-baserad sida att hantera detta behovet. Vi kallar detta
Egot.

Allt efter som vi växer och erfar större nivåer av smärta begär vi att Egot
undantrycker mer och mer av smärtan. När det misslyckas, tar vi avstånd
från det igen och igen. Då vi tillslut har blivit vuxna har Egot lärt sig att
vara slug, kraftfull och manipulativ, och samlat på sig en hel hög av
verktyg för att hålla nere smärtan. Detta inkluderar beroenden av alla
sorter med det ultimata verktyget som är depression, vilket för den
emotionella kroppen är motsvarigheten av morfin.

Det Högre Perspektivet

Nu när vi ser att det är två väldigt logiska kopplingar mellan dessa två
delar av oss tillsammans med en god basis att tro att de kunde just vara
de två olika sidorna av samma väsen, låt oss titta på hur de högre
nivåerna bedömmer dem.

Det är min uppfattning att i de högre dimensionerna, är det Inre barnet
och Egot sedda som samma väsen. För att Jorden är en plats där
polaritet existerar, medger dom att polariteten utsträcker sig till både
vår inre värld och vår yttre värld, och därför kan det endast vara logiskt
riktigt att Självet har både en Ljus och en Mörk sida eller positiv och
negativ sida. Att enbart ha endast en Ljus eller Mörk sida skulle inte
tjäna våra intressen för vi skulle inte vara förmögna att fullt erfara allt
där är att veta om polaritet eller att finna en balans mellan de två.

De i de högre dimensionerna förstår också att det är genom vår
erfarenhet lärda att separera det Inre Barnet och Egot, erfara smärtan
av att försöka leva på det sättet, och letandet för en lösning till smärtan
som vi verkligen lär om polaritet. Där utöver, det är inte förrän vi listar
ut att hålla det Inre Barnet och Egot separerade bara skapar mera
frustration, samt slår ned på våra försök till själv-kärlek och själv-
stärkelse. Endast då är vi förmögna att integrera dem och därmed finna
det vi letade efter i deras separation.

De i de högre nivåerna vet att vi behöver ett guidnings system. När en
själ inkarnerar in i fysisk form, måste de ha en sorts guidnings system för
att guida dem igenom inkarnationen följandes deras Livs Blåritning.
Livs Blåritningen är kartan vi skapar i Interlivet (livet mellan liven) som
innehåller alla de större evenemangen och lärdomarna vi har som
intention att lära i denna inkarnation tillsammans med kontrakten med
de individer som vill spela ut roller skapade för kontrakten med oss.

Själen är den del av oss som överser Livs Blåritningen. Den kan göra
detta för den existerar i de högre nivåerna tillsammans med våra guider.
Den håller sig i kontakt med oss i etern via hjärt chackran. De andra två
delarna av oss inkarnerar in i fysisk form. De är det Inre Barnet/Egot och
och det medvetna du, den som läser denna artikel, som jag kallar
Självet för att särskilja det från det Inre Barnet och Själen. Du, Självet
är den som sitter i förarstolen skapandes val mellan att följa Själen eller
Egot. Egot/Inre Barnet är den del av dig som identifierar sig som den
fysiska kroppen med det omedelbara ändamålet att hålla Dig, Självet
säker in denna kropp för att kunna slutföra inkarnationen. Genom
arbetet med denna treenighet, slutför du din inkarnation, lär dig dina
lärdomar och tillför själa tillväxt, vilket är det primära skälet till
inkarnering.

Vem tjänar på att hålla dem separerade?

Detta är en något komplicerad fråga och måste besvaras på två nivåer.
Fån nivån av dem som bestämmer på planeten, de tjänar på ditt val av
att se ditt Inre Barn som separat från ditt Ego för så länge som du håller
dem separerade kommer du inte att klara av att klargöra de emotionella
blocken som håller dig ifrån att ta de stegen som vill leda till själv-
stärkelse, själv-kärlek och tillslut upplyftelse.

Nu kanske du frågar, ” Varför skulle hålla dem separerade få mig att inte
uppnå själv-kärlek och självstärkelse och upplyftas?” Anledningen är att
så länge du älskar endast en men ser ner på och avfärdar den andra
kommer du aldrig uppleva total själv-kärlek eller självstärkelse därför att
du endast älskar en del av dig själv, inte hela dig själv. Och som vi redan
har sett, Egot är fortfarande en del av dig, del av dig själv.

Krafterna som existerar spelar på faktat att du inte kommer att lista ut
detta och så länge det fortsätter vet dom att du kommer fortsätta att
titta utanför dig själv för kärlek och bekräftelse och det är där dom kan
influera och kontrollera dig…som de redan har gjort. Aaahhh! Nu, ser du
nu? Jag kan se glödlampor som tänds i era sinnen när jag skriver detta!
Yeah för dig!

Nu så ser vi från det andra hållet. Vem mer tjänar på att hålla dem
separerade? Du skulle tjäna på det. Varför? För att enbart genom att
erfara smärtan av att haft dem separerade skulle du vara villig att få
dem att vara som en och detta kallas själa tillväxt. Så du skulle tjäna på
det för det får dig att tillgodogöra dig själa tillväxt.

De i de högre dimensionerna förstår att i ett tidigt skede i ditt liv behöver
du utveckla street smarts och lära dig att skydda dig. Det Inre Barnet
som är barn-likt och oskyldigt kan inte göra det men som det färdas
genom inkarnation och erfar smärta, lär det sig snabbt vad som behövs
göras för att skydda kroppen. Denna processen är viktig därför att den
får oss att överleva. Utan den, skulle vi inte leva länge nog till att lära
oss något för via vår oskuldsfullhet och saknad av rädsla skulle vi springa
ut i gatan och bli överkörda av en bil, precis som ett 1-år gammalt barn
skulle göra för det förstår inte rädsla.

Finns det ett syfte för Egot, denna obalanserade sida av det Inre
Barnet?


Så när det Inre Barnet använder rädsla som ett verktyg att hålla oss
säkra och vi inte förstår att det är det som sker, blir vi rädda och kallar
det Egot. Ja det finns tillfällen då vårt Inre Barn använder rädsla för att
blockera oss om det känner att vi kommer göra skada på vår kropp, men
det kommer endast att göra så om det känner att det inte finns något
annat sätt. Så länge vi är avskurna från den här mörka sidan av vårat
 Inre Barn, försöka förstöra eller segra över det, kommer det Inre Barnet
fortsätta att inte lita på oss. Det kommer inte att tro oss när vi säger att
vi älskar det för vi har bevisat genom vårat agerande och vår oskyldiga
ignorans att vi endast älskar den söta sidan av det, inte sidan som
försöker att skydda oss.

Utan rädsla som verktyg, skulle det Inre Barnet inte kunna hålla oss
säkra och därför, som jag nämnde tidigare, de flesta av oss skulle inte
leva särskilt länge. Och om vi tror att det är inte sant, betänk hur det
skulle klara av göra det annars när de flesta av oss inte spenderar ens
5 minuter per dag kommunicerandesmed vårt Inre Barn. Ja, vi spenderar
mycket tid med att prata med vår Själ eller vårt Högre jag, med hur
mycket tid spenderar vi med vårt Inre Barn? Hur stark är den relationen?
hur öppen och klar är den kommunikationen?

Relationen med vårt Inre Barn, accepterandes dess mörka sida (Egot)
och älskandes det genom integrationen av dess rädslor är vad jag har
hittat som är den saknade biten i Inre Barn arbetet och, som ett resultat,
den saknade biten i klargörandet med emotionella blockeringar och
avslutandes upplyftandet.

Varför är det så viktigt till vår spirituella växt och ultima
upplyftande att sammankoppla dem?

När vi börjar att behandla Egot som det Inre Barnet i rädsla, är vi
förmögna att göra permanenta förändringar i vårt beteende och vidare,
i våra relationer och i livet. Egot är Inre Barnet uttryckandes dess rädsla.
när någon är rädd, det är då dom behöver oss som mest. När du och jag
är rädda, vad vill vi ha mest? Vi vill att folk skall älska oss, hjälpa oss
vara nära oss och mest av allt inte avvisa oss. Om det är vad vi vill ha,
är det då inte så att vårt Inre Barn vill ha det samma? Om vi går längre,
är det inte sant att sättet någon vet att vi älskar dom, verkligen älskar
dom är att vara där för dom oavsett om det är så att dom är goda eller
onda? Om så är fallet, är det då inte logiskt att vårt Inre Barn vill veta
att han eller hon är älskad oavsett om de beter sig bra eller dåligt? När
våra fysiska barn beter sig dåligt åt, älskar vi dem ändå inte? Varför
skulle det då vara annorlunda för vårt Inre Barn? Förstår du vad jag
menar?

Det är min förståelse att kärlek är en känsla som vi uttrycker genom vårt
beteende, beteendet av tillit, acceptans, vänlighet och medkänsla. Så att
älska det Inre Barnet/Egot och hjälpa till att integrera dess rädslor skulle
vara ett uttryck av själv-kärlek i handling, skulle det inte? Och behöver vi
inte vara förmögna att älska oss själva för att kunna upplyftas? Jag tror vi
behöver det. Så för att svara på frågan om varför det är så viktigt till vår
spirituella växt att sammankoppla det Inre Barnet och Egot, är för att vi
behöver båda för att upplyftas.

Så är Egot och det Inre barnet samma väsen och existens? Ja, jag tror
att de är de. Är en den mörka sidan av den andre? Ja, jag tror det. Att
förstå detta konceptet och börja leva det påverkar det vår möjlighet att
klargöra emotionella blockeringar och skapa inre frid och upplyftelse? Ja,
jag tror det gör det. Vad tror du?


In service,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
www.NibiruanCouncil.com

For further information on the Inner Child and the Ego read, The Soul/Ego/Self Partnership, The 3rd Multidimensional Key of Compassion.  For information on how to re establish your relationship with your Inner Child/Ego read, The Open Door, The 4th Multidimensional Key of Compassion.

Author Info:
Jelaila Starr, author of We are the Nibiruans is an internationally known channel, teacher, and counselor. Through her lectures, workshops, and articles, Jelaila's message of compassion has touched the hearts of people around the world inspiring hope and understanding while providing solutions to some of today’s most pressing challenges.  
As a psychic/intuitive counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding.  Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do, and how to achieve it.  Jelaila can be reached at (816) 444-4364.  Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com
Website: www.nibiruancouncil.com

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us