Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

De Angst om Succes te hebben
Door Jelaila Starr
Geschreven op 28 December, 2001

Als vervolg op het artikel De Angst om Schulden te hebben gaat dit artikel, hoewel het de angst voor financieel succes behandelt, specifiek over de angst voor het hebben van constant financieel succes. Deze angst manifesteert zich als een onvermogen om een constante hoeveelheid geld te verdienen en deze hoeveelheid te vermeerderen, om zo een stevige en noodzakelijke financiële basis te kunnen leggen en deze aan de gang te houden. Met andere woorden, we beginnen met geld verdienen en op het moment dat we eindelijk iets opzij kunnen zetten worden we abrupt onderbroken door een crisis of een andere situatie. Dat kan een ziekte zijn of een auto-ongeluk of een onverwachte rekening die onze aandacht wijzigt, en er voor zorgt dat we onze vaart verliezen. Als deze cyclus meer dan één of twee keer in ons leven voorkomt, dan wordt het beschouwd als blokkade. 

Dit onvermogen was een grote blokkade in mijn leven. Ik ben minstens eens in de zes jaar door de cyclus gegaan. Na elk voorval kostte me het me lange tijd, soms wel jaren, om weer terug te komen op hetzelfde niveau van productiviteit en welvaart. En wat betreft de emotionele pijn, als je deze blokkade kent, hoef ik je niet te vertellen wat een vernietigende slag deze blokkade voor ons gevoel van eigenwaarde is. En dan heb ik het nog niet eens over het gevoel van vernedering en schaamte alles te verliezen waar we zo hard voor hebben gewerkt. 

Ik heb verscheidene jaren gezocht naar een antwoord voor dit probleem, werkte met verschillende therapeuten en las allerlei zelfhulpboeken, maar het is pas sinds kort dat ik eindelijk de blokkade en hoe ik ze moet zuiveren, begrijp. Het antwoord kwam door twee krachtige gidsen van Pam, een cliënt van mij, tijdens een consult. Ze had meerdere vragen en één daarvan was een vraag om hulp om dezelfde blokkade in haar leven te zuiveren. Het antwoord van de gidsen verbaasde me omdat, hoewel multidimensioneel van nature, het recht voor zijn raap, eenvoudig en duidelijk was. En het feit dat dit hulpmiddel al jaren vlak voor mijn neus stond ontging me niet, terwijl ik dat aan Pam uitlegde. Maar typerend voor multidimensionele hulpmiddelen is de manier waarop alles in elkaar past wat ze zo verbazingwekkend effectief maakt. Een goed voorbeeld hiervan is the Formula of Compassion, het eerste multidimensionele hulpmiddel dat ik ontving in 1996. 

Hieronder staat een uiteenzetting van de informatie die Pams gidsen mij gaven.

Ik denk dat je, net als ik, de eenvoud en de helderheid van de oplossing zult zien wat betreft de manier waarop dit vernietigende patroon in onze levens kan worden gezuiverd. Maar omdat het multidimensioneel van aard is, moeten we om

het te begrijpen en toe te passen a) deze blokkade van binnenuit begrijpen. Dat betekent niet alleen het patroon (de manier waarop het zich gewoonlijk manifesteert) herkennen en begrijpen, maar ook de angst die het patroon voedt en de overtuigingen die de angst bevorderen, en b) de concepten toepassen die de basis vormen voor het multidimensionele hulpmiddel, dat we gebruiken om de blokkade te zuiveren. 

De Blokkade

Zoals ik het begrijp heeft deze blokkade drie componenten en dankzij Pams gidsen zijn we in staat om elk van hen te identificeren. 

De overtuigingen- de overtuigingen die de angst en dus de gedragspatronen creëren, zijn:

•        Het is zaliger te geven dan te ontvangen.  

•        Het is slecht om egoïstisch te zijn; alleen zondaren zijn egoïstisch.

•        Vrouwen zijn verzorgers en mannen zijn de kostwinners. 

•       Als we de behoeften van anderen voor die van onszelf laten gaan, zijn we betere mensen.                                           

•       Degenen die het meest geven zijn beter, waardiger, en worden meer aanvaard dan degenen die minder geven en er iets voor terug vragen.  

•       Het is mijn verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat degenen die van mij houden gelukkig, veilig en tevreden zijn. Als ik, om één of andere reden deze drie dingen niet kan waarmaken dan is dat omdat ik niet goed genoeg, slim genoeg, bewust genoeg ben of nog erger: ik ben egoïstisch, want alleen maar op mijzelf gericht.  

Dit zijn niet noodzakelijkerwijs alle overtuigingen maar zij zijn wel degene die het meest gevonden worden in deze blokkade. 

De Angst- de angst is dat we beoordeeld zullen worden als niet goed genoeg of niet waardig genoeg of egoïstisch als we niet doen wat nodig is om onze verplichtingen en verantwoordelijkheden na te komen of ze nu wel of niet nodig zijn.  

Het Patroon- de op- en neergaande cyclus van welvaart die veroorzaakt wordt door het Innerlijk Kind (IK), die een blokkade plaatst op de productie van dagelijks energieverbruik (ik kom daar zo op terug).  

Laten we nu eens kijken naar de concepten die nodig zijn om dit multidimensionele (MD) hulpmiddel te begrijpen. 

Het Innerlijke Kind
Zoals ik het begrijp, is het Innerlijk Kind het kind dat we allemaal in onszelf hebben en dat kind is onschuldig, speels, creatief en heeft onvoorwaardelijk lief. En net als een echt kind van vlees en bloed leeft het Innerlijk Kind in het nu zonder aan morgen te denken. Op een bepaald punt zal dit kind een angstige kant creëren net als een kind van vlees en bloed als resultaat van pijnlijke ervaringen. Vanuit een multidimentioneel perspectief, staat deze op angst gebaseerde kant van het Innerlijk Kind bekend als het Ego. 

Een ander uitgangspunt in het MD IK werk is dat het Innerlijk Kind gelooft dat hij/zij het lichaam is en daarom praat door gebruikmaking van de lichaamstaal, de taal van lichamelijke sensaties zoals tintelingen, kippenvel, zenuwtrekkingen, pijntjes, pijnen, uitslag, hartepijn, etc. 

Het Innerlijk Kind/Ego gelooft dat het zijn/haar taak is om je lichaam te beschermen zodat je je incarnatie kan voltooien, en dat deze taak gelijkwaardig is aan zijn/haar bestaan. Met andere woorden, de voornaamste aandacht van het IK/Ego’s is gericht op overleven – in het nu - ten koste van alles. Zij geloven dat teveel lichamelijke en/of emotionele pijn het lichaam kan laten sterven en dat zij dan ook sterven….en ze willen helemaal niet doodgaan! Daarom gebruikt de Egokant van het Innerlijke Kind angst als zijn/haar belangrijkste vorm van communicatie en als belangrijkste hulpmiddel om ons in leven te houden. En deze blokkade, zoals we al eerder zeiden, heeft het Innerlijke Kind/Ego gecreëerd om ons te beschermen, niet om ons te kwetsen. 

Energieverbruik

Het energieverbruik is de hoeveelheid levenskracht (lichamelijke en emotionele energie) die we elke dag verbruiken. Ik ben van mening dat elk van ons een limiet heeft aan de hoeveelheid energie die we dagelijks kunnen verbruiken. Die limiet is gebaseerd op onze lichamelijke en emotionele gezondheid en varieert van dag tot dag. Als die limiet is bereikt ervaren we vermoeidheid, zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel of alle drie. 

Energieverbruik en het Innerlijke Kind

Vermoeidheid is een deel van de taal van het Innerlijke Kind. Door vermoeidheid vertelt hij/zij ons dat hij/zij behoefte heeft aan rust om nieuwe energie op te doen. Het Innerlijk Kind krijgt lichamelijk nieuwe energie door slaap en emotioneel krijgt hij/zij weer nieuwe energie door te spelen. Pret geeft energie. Zie je het voor je? Maar, als we onszelf over deze limiet heen duwen verliezen we onze energiereserves en moet het IK de nodige energie uit de gebieden van de  gewrichten, beenderen, spieren, etc. halen om het lichaam aan de gang te houden. Als we dit te vaak doen begint ons lichaam te bezwijken en veroorzaakt lichamelijke en emotionele pijn. We kunnen niet de hele tijd ons lichaam blijven uitputten boven deze kritieke energieniveaus zonder daar de consequenties van te ervaren. 

Als het IK/Ego vaststelt dat we niet luisteren en dat we er een gewoonte van maken om onze reserves aan te spreken, zal hij/zij de dingen waardoor we in het rood komen te staan beginnen te blokkeren. Als we constant financieel succes willen bereiken, ervaren we deze vorm van blokkade als een crisis of een andere gebeurtenis die ons uit het spoor gooit, en ons zodanig vertraagt dat we onze vaart verliezen. Als we vaart verliezen vermindert de dagelijkse hoeveelheid levenskracht die nodig was om de geldstroom op dat hogere niveau te houden. Dit vertragen stelt het IK/Ego in staat te beginnen met het stabiliseren van ons lichaam door het aanvullen van de nu ernstig ontoereikende energiereserves. 

Nu kan je je afvragen, “Wat is er met dat hogere niveau van welvaart aan de hand, dat het de angst in het IK naar boven haalt en hem/haar op deze manier laat reageren?” Het is niet zo dat het IK bang is om geld te hebben, het is de dagelijkse uitputtingsslag in het leven om het geld te verwerven waar hij/zij angst voor heeft. Als we gewend zijn om over onze limiet heen te gaan zal het IK/Ego op wat voor manier dan ook het wegvloeien van levenskracht beginnen te blokkeren om ons in leven te houden. Wat een concept! Ik wed dat je zegt: "Aha! Op de een of andere manier wist ik dat al." Sorry voor de langdradige uitleg, maar als we werken met multidimentionele concepten moeten we de bewuste sprongen in kleine stapjes maken anders begrijpen we er niks van. 

Het Hulpmiddel: De Energierekening
Pams gidsen kwamen met een eenvoudig maar effectief voorbeeld dat we als hulpmiddel kunnen gebruiken om deze blokkade op te ruimen. Ze gebruikten het voorbeeld van een lopende bankrekening en noemden het de "Energierekening." De Energierekening is een lopende bankrekening die zich in je lichaam bevindt, en het aantal dollars op je rekening is het bedrag aan energie dat je kan uitgeven. Het normale bedrag dat je op je rekening hebt staan als je je dag begint is $100. Als je die verbruikt hebt, zijn ze op en ervaar je moeheid. Je moet stoppen, rusten en je lichaam de kans geven om zich weer op te laden (om zo weer geld terug te kunnen storten op de rekening). 

Als je ondanks je vermoeidheid toch doorgaat, kom je in het rood te staan. Als dat gebeurt voelt je Innerlijk Kind de lekkage in het lichaam en communiceert dat lek in een vorm van lichamelijke pijn zoals hoofdpijn, rugpijn of duizeligheid. Als dit in het rood staan blijft voortduren gaat de onbalans die gecreëerd wordt zich manifesteren als een veel ernstiger ziekte, of, als het IK gelooft dat een ziekte dit patroon van uitputting van de levenskracht niet stopt zal hij/zij zijn toevlucht nemen tot blokkades. Blokkades zijn een laatste toevluchtsoord voor het IK/Ego. Waarom? Omdat blokkades langer duren dan ziekten en omdat ze langer duren gelooft het IK/Ego dat hij/zij hiermee een betere kans heeft om je aandacht te trekken. Blokkades werken als een dam. Ze bewaken allerlei patronen die het lichaam te veel lichaamskracht laat verliezen. En, omdat deze blokkades zeer sterk kunnen zijn, worden ze overgedragen van leven naar leven.

Nu we weten wat het hulpmiddel is dat de blokkade kan zuiveren moeten we nog wat hoe we er echt gebruik van te kunnen maken. Dat houdt in het her- en erkennen van onze limiet, het stellen van grenzen om deze limiet te beschermen en afspraken maken om anderen te laten weten wat onze limiet is.  

Her- en Erkennen van onze Limiet
Om een limiet aan onze energie te stellen moeten we eerst weten wat onze limiet is. Dit is nogal lastig voor veel van ons doordouwers, omdat we niet willen toegeven dat onze energielimiet lager is dan we eigenlijk nodig hebben. Dat toe te geven is op de één of andere manier beangstigend, want als we dat doen, kunnen we ons niet langer voor deze waarheid verbergen of onze rode energiecijfers rechtvaardigen. Toen ik deze stap nam bracht het allerlei soorten angsten in mij naar boven. Het bracht bijvoorbeeld de angst naar boven dat ik voor anderen niet zoveel zou kunnen doen als ik voelde dat ik moest doen om geliefd en geaccepteerd te worden. Het betekende dat ik iets afschuwelijks moest gaan doen en dat was "Nee" zeggen. Oh, mijn God, bij deze laatste gedachte draaide mijn maag zich al om. Yep, toegeven aan deze limiet brengt al onze angsten naar boven over niet goed genoeg of sterk genoeg zijn of wat dan ook. Voor ons redders, brengt het ook nog nog een angst naar boven die betrekking heeft op onze eigenwaarde.  

Als onze eigenwaarde afhankelijk is van het klaarstaan voor anderen kan het toegeven aan deze limiet in het begin een ware slag zijn. Maar het goede nieuws is dat het toegeven aan onze energielimiet ons toestaat om in het reine te komen met ons Innerlijk Kind en door het vertrouwen dat we opbouwen met hem/haar beginnen we het proces van het veranderen van de fundering van onze eigenwaarde, dat is klaar staan voor anderen naar eigenliefde voor onszelf.  

Als we onze ware dagelijkse limiet aan ons Innerlijk Kind bekennen zeggen we eigenlijk: "Oké, ik weet dat ik maar $75 aan energie te spenderen heb vandaag in plaats van $300." Als we dit toegeven aan ons Innerlijk Kind begint hij/zij een beetje te ontspannen en voelt zich hoopvol doordat we niet doorgaan met roofbouw op ons lichaam te plegen.  

Een Limiet Stellen 

Een limiet stellen betekent hard en eerlijk kijken naar wat we elke dag aan energie willen besteden, gebaseerd op de hoeveelheid die we hebben. Ik verzette me hier onmiddellijk tegen want ik wilde alles doen. En niet alleen wilde ik alles doen, ik mòest alles doen want dan had ik iets gepresteerd en kreeg ik het gevoel dat ik mijn leven onder controle had. Als ik niet alles af had, kreeg ik het gevoel dat ik de controle verloren had, en voelde ik me niet goed genoeg en onveilig. En, afhankelijk van hoe belangrijk ik sommige van deze items maakte, kon ik een depressie krijgen en in elkaar stortten wanneer ik ze niet af had. Mijn gevoel van eigenwaarde was verbonden aan mijn vermogen om alles te doen, om  verantwoordelijk te zijn en er te zijn voor iedereen die mij nodig had, waar of wanneer deed er niet toe. 

Een limiet plaatsen betekende dat ik elke dag een keuze moest maken tussen verschillende items op mijn Te Doen Lijst. Prioriteiten stellen wat mensen en banen betreft werd een hoofdthema in mijn leven. Om voorbij de blokkade van financieel succes te komen moest ik bereid zijn om het stellen van prioriteiten aan te pakken. Het voldoet te zeggen dat als ik met de stroom meega en sommige items op mijn lijst laat schieten, afspraken afzeg of er opnieuw over onderhandel, mijn eigen tempo aanhoud en enkel een gedeelte van de dingen afkrijg, ik mijn dag emotioneel, mentaal en lichamelijk kalm en in balans beëindig. 

Het Aangeven van Grenzen 

De woorden grenzen en limiet hebben in essentie dezelfde betekenis, alleen wordt er bij grenzen ook bepaald waar wij eindigen en anderen beginnen. Charles L. Whitfield, M.D., auteur van Boundaries and Relationships, definieert grenzen als hoever we kunnen gaan binnen een relatie, in die mate dat het comfortabel is. 

Ten opzichte van deze blokkade en de limiet aan energieverbruik moeten we bepalen waar we deze grenzen moeten stellen in elk gedeelte van ons leven. Daar we energie spenderen voor lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele behoeften is het nodig dat we grenzen aangeven in elk van deze gebieden. Hier is een persoonlijk voorbeeld van een limiet en grenzen stellen. Ik vond in het begin dat het stellen van grenzen in mijn werk een bijzondere uitdaging was. Ik was bang dat als ik het deed ik klanten zou verliezen. Zelfs al haatte ik het als er misbruik van mij werd gemaakt, die oude tape in mijn hoofd die zei:"Er 24 uur per dag zijn, 7 dagen per week, staat gelijk aan tevreden klanten en een bloeiende zaak,” bleef maar doorgaan. Ja, ze waren tevreden, maar ik was dat niet. Ik was emotioneel, lichamelijk en mentaal uitgeput en het duurde niet lang voordat mijn enthousiasme voor het werk verdween; ik had er niet langer plezier in. Daarom, om weer controle over mijn leven te krijgen en weer plezier te hebben, ging ik zitten en schreef een lijst met behoeften op. Daar ik een schrijfster en een counselor ben en producten moet verkopen, moest ik een limiet bepalen voor elk van deze activiteiten binnen mijn zaak. Daarnaast stelde ik een limiet op die gebaseerd was op die behoeften. 

Als counselor heb ik grenzen en een limiet gesteld aan mijn sessies. Ik doe maar 12 sessies per week op 3 vaste dagen met een maximum van 4 per dag op gezette tijden. Ik zet ze niet voor 12 uur 's middags en ik werk niet langer dan 6 uur ‘s avonds. Als een cliënt de sessie op een ander tijdstip wil die niet binnen mijn vastgestelde tijd valt, doe ik het niet en zal ik ze door verwijzen. Als ze de sessie niet kunnen doen op de door mij aangewezen dagen, doe ik hetzelfde. Als ik dit niet doe krijgen de cliënten heel snel de boodschap dat ik geen enkele grens heb en daarom op elk uur van de dag of avond om raad kan worden gebeld, en daardoor wordt de oude tape, hierboven vermeld, weer versterkt. 

Het belangrijkste om over grenzen in het oog te houden is dat mensen je grenzen alleen zullen respecteren als jij dat ook doet. Als jij je niet aan je grenzen houdt, kan je niet verwachten dat anderen dat voor jou doen. 

Als we eenmaal begonnen zijn deze grenzen te stellen, moeten we de laatste stap nemen en anderen laten weten wat onze grenzen zijn. We doen dit door afspraken te maken. 

Afspraken Maken

Een afspraak is een gesproken of geschreven regeling waarin een aanwijsbare serie van behoeften wordt nagekomen. In feite, is een afspraak een manier om anderen te laten weten wat onze behoeften zijn en hoe hoog onze energielimiet is en waar de grens wordt getrokken. Door onze afspraken laten we anderen weten in welke mate we energie uit willen geven voor een speciaal ding of situatie. Bijvoorbeeld, ik heb een afspraak met mijn Innerlijke Kind wat betreft mijn oefeningen. Ik stem er mee in om ’s ochtends mijn oefeningen te doen voor een minimum van 30 minuten 5 dagen per week. Dit is een heilig convenant tussen haar en mij en het is één van de manieren waarop ik vertrouwen kan opbouwen en eigenliefde kan tonen. Hoe bewaak ik deze grens en hoe kom ik mijn afspraak om te oefenen na in mijn relatie tot anderen? Mijn echtgenoot en kind laat ik weten dat dit mijn oefentijd is en dat ze op zichzelf aangewezen zijn gedurende die tijd. Op mijn werk begin ik niet voordat ik de routine van mijn oefeningen heb gedaan. In elk deel van mijn leven heb ik afspraken gemaakt om anderen te laten weten wat deze behoefte is. 

Hier zijn enkele aanvullende tips die je bij het stellen van een limiet, grenzen en afspraken in gedachten moet houden:  

•        Het vraagt tijd om uit te vinden wat jouw energielimiet is.

•        Het vraagt tijd om uit te vinden waar de grenzen aan jouw energie  gesteld zou moeten worden.

•        Afspraken worden gemaakt vanuit behoeften en worden het beste tot stand gebracht als deze behoeften duidelijk zijn.

•        Afspraken werken alleen als er tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van iedereen die erbij betrokken is.

•        Over afspraken kan onderhandeld worden, want behoeften kunnen veranderen.

•        Wees geduldig met jezelf en je Innerlijk Kind. Eigenliefde (je Innerlijk Kind liefhebben) ontwikkel je door geduld te hebben bij het vinden van je limiet en door je behoeften te bepalen. Verder ontwikkel je eigenliefde door het opbouwen van vertrouwen door jouw integriteit en doorzettingsvermogen, door je  onvolmaaktheden te accepteren en door vriendelijk voor jezelf te blijven als het even niet lukt.  

Door het stellen van een limiet en grenzen en door afspraken te maken, passen we het Hulpmiddel van de Energierekening toe. De toepassing van dit hulpmiddel in mijn leven is een wonderlijk helende ervaring geweest. Ik vind dat als ik duidelijk ben over mijn limiet, deze limiet door mijn grenzen bewaak en onderhandel over afspraken zodat ze veilig zijn bij anderen, ik meer in balans blijf en ik kalmer en meer tevreden ben. Dit leidt weer tot grotere creativiteit omdat ik me gecentreerd voel en voldoende energie in mijn tweede chakra heb om dat te laten gebeuren. 

Tenslotte hoop ik dat deze uitleg over de Consistente Financiële Succes Blokkade en de voorbeelden om gebruik te maken van het Hulpmiddel van de Energierekening je zullen helpen om deze blokkade in je leven te zuiveren. Financiële welvaart is ons geboorterecht. We moeten alleen de blokkades op onze weg zuiveren om het te bereiken. 

Rijke zegeningen,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
www.NibiruanCouncil.com  

Aanvullende boekenlijst

Innerlijk Kind Werk (boeken):
Healing the Child Within by Charles L. Whitfield, M.D.                          Boundaries and Relationships by Charles L. Whitfield, M.D.

Multidimensioneel Innerlijk Kind Werk (boekjes):
The Soul/Ego/Self Partnership, the 3rd Multidimensional Key of Compassion
The Open Door, the 4th Multidimensional Key of Compassion
The Agreements Key, the 7th Multidimensional Key of Compassion

Multidimensional Innerlijk Kind Werk en aanverwante Artikelen:
Zijn het Innerlijke Kind en het Ego dezelfde?
Maak je Innerlijke Kind je Partner
Geef je Innerlijke Kind iets te zeggen
Blokkeert je Innerlijke Kind jouw Ascensie?
De Formule van Compassie
De Angst om Schulden te hebben

Over de schrijfster:

Jelaila Starr, schrijfster van We are the Nibiruans is een internationaal bekend channel, leraar en counselor. Door haar lezingen, workshops en artikelen heeft Jelaila’s boodschap van mededogen de harten van mensen over de hele wereld geraakt. Ze heeft hen bezield met hoop en begrip, terwijl ze oplossingen aandraagt voor enkele van de meest nijpende uitdagingen van vandaag de dag. 

Jelaila werkt als een medium/intuïtief counselor met individuen en begeleidt hen door emotionele zuivering, het helen van relaties en DNA recoding. Jelaila’s unieke manier van benaderen stelt haar cliënten in staat om echt te ontdekken wie ze zijn, wat ze hier komen doen en hoe ze dat kunnen bereiken. Jelaila kan vanuit Nederland worden bereikt op telefoonnummer 001 816 444 4364.  Email:Jelaila@NibiruanCouncil.com  Website:  www.nibiruancouncil.com 

Vertaling: Martine Littel
Email: martinelittel@hotmail.com 

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us