Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Etablera din sanning
By Jelaila Starr
Skriven Juni 1997

Börjar du bli översvämmad av alla medium därute hävdandes att deras
information är sanningen? Drunknar du i pappershög efter pappershög
av tillgängligt material, kämpandes att avgöra vem som säger sanningen
, vem som är av Ljuset , vem som är av Mörkret, och vem som är Mörk
och maskerar sig som Ljuset? Vet du vad? Du är inte ensam.

Varje dag är min e-mail full av individer frågandes mig om den ena eller den andra Channelern är av Ljuset, och vem kan dom tro på, som om min åsikt skulle göra någon skillnad. Som alltid, talar jag om för dom att detta är någonting dom måste bestämma för sig själva. Många gånger blir dom arga, och varför? Varför blir dom upprörda när jag inte vill ge dom min åsikt om en viss person eller deras material? Varför blir dom arga när jag inte vill säga att den eller den där personen är god eller ond? Jag tror det är för att dom, likt de flesta av oss, har aldrig blivit lärda hur man gör sina egna utforskningar till att etablera sin egen sanning.

Så hur gör vi det? Hur gör vi våran utforskning till att etablera våran sanning och som ett resultat står stadigt? Varför har jordens system så starkt frånhållit oss från att använda detta vektyg av själv-stärkelse? Och hur vet vi om någon är av Ljuset eller Mörkret, och spelar det någon roll? Dessa är bra frågor och sådana vilka jag skulle vilja ge svar på. Jag delar med mig om hur jag var lärd att urskilja och etablera min sanning, inte enbart av mina guider i the Nibiruan Council, men också av min far. Låt oss börja med första frågan.

Hur etablerar jag min sanning?

Steg 1. Urskilj

När jag hör information från någon annan, urskiljer jag i mitt hjärta om hur jag känner om det. Känns det komfortabelt, och sitter det väl i mitt hjärtas område? Om svaret är ja då fortsätter jag till nästa steg. Om det inte känns rätt frågar jag mig själv direkt vad det är som inte känns bra om det. Är det så att min tidigare utforskning alla redan diskrediterat informationen, eller är det så att det står i konflikt med ett bevarande trosystem jag har?

Om det är för att informationen är lätt diskrediterad kommer jag ha möjlighet att bevisa det via minst 3 källor jag har personligen utforskat.

Om det är det senare, gör jag en överenskommelse mellan mig själv och mitt inre barn om att ha ett öppet sinne för att titta på det. Vi kommer överens om, att hålla sinnet öppet inte på något sätt betyder att vi måste acceptera det förrän vi korsrefererat det och bevisat eller motbevisat dess giltighet. Att göra denna överenskommelse håller mig från att stänga av och kasta iväg artikeln eller boken genom rummet i avsmak. Och jag har skördat fördelarna av denna överenskommelse många gånger när de största mumsbitar av sanning var funna gömda i material som jag annars hade förkastat som heligt falskt. Då o då, går vi på seminarium för att lyssna på talare tala deras sanning , och om det stämmer överens inom oss accepterar vi många gånger det som vår egen. Eller, vi läser en bok och känner samma sak. Devin, min guide, har ofta sagt till mig att stämma överens med någon annans sanning är endast det första steget att finna och etablera vår personliga sanning. Att stanna där skulle lämna oss på skakig mark.

Steg 2. Utforskning

I bibeln finns det en liknelse om två men. En byggde sitt hus på sand och den andre klippor. När vattnet kom förstördes huset byggt på sand. Jag känner att samma liknelse kan användas till att etablera vår sanning. Jag förstår att min personliga sanning är grunden för vilket jag bygger mitt liv och etablerar mitt sätt att bete mig och interagera med andra. Det är grunden för min kraft. Den är orubblig. Utforskning är en av de huvudsakliga vägar där vi kan ta tillbaka vår kraft. Vi talar alla om att vilja ta tillbaka vår kraft, men för många, har vi ingen aning om hur vi skall göra det. Utforskning är en av de primära sätten. Varför, kanske du frågar? Det är därför, när du kan se det med dina egna ögon, är du inte längre beroende av någon annan att föverkliga ditt trossystem för dig. M.a.o, när du vet varför du vet vad du vet är du orubblig; du är kraft- fylld. Och kraftfullhet kommer från att ha tagit ansvar att förverkliga din egen sanning via urskiljning och utforskning.

Så hur utforskar du?

a. Fråga Channelern av materialet för referens information. –Vilka böcker
, artiklar, band, etc. använde dom för att skapa deras mängd arbete.
Det här är användbart till icke-channeling material också. Utforska allt.

b. Utforska referens informationen och jämför. Jämför med vad du redan
vet med den nya informationen. Stämmer det samman bra med dina
redan etablerade sanningar? Känns sammanställningen bra i ditt hjärta?

c. Finn den gemensamma röda tråden. Om tillräckligt mycket folk, som
har gjort sin utforskning
, skriver och talar samma sak, och allt
stämmer samman, då kan du veta att du har funnit en sanning och
komfortabelt adoptera den som din egen.

d. När det gäller informations konflikt, om det stämmer överens i minst
4 olika giltiga källor, då är det dags att rätta till dina övertygelser, om du
verkligen är fastställd på att finna riktig sanning. Det här kan vara det
mest svåraste för de som har levt sina liv övertygad i en av jordens
religioner eller något annat lätt ifrågasatt trosystem.

Vidare till nästa fråga. Varför var vi inte lärda hur man etablerar vår
sanning av de som vi var tillsagda att lita på att lära och upplysa oss?

Likt många av er, jag har letat efter sanning i nästan hela mitt liv. För
mig började det vid femton års ålder. När de mesta flickorna var
intresserade av pojkar och kläder, utforskade jag doktrinerna från min
kyrka. Jag ville veta ifall vad ministern i min kyrka sa var sannning.
Utan tvekan fann jag många felaktigheter. Jag kom snart att inse att då
de säger till oss att ifrågasätta allt, vad de verkligen mena var ifrågasätt
så länge det inte kommer i konflikt med etablerade doktriner.

När jag väl upptäckt deras lögner, började jag i ilska reagera mot det
orättvisa av allt. Jag brukade drömma om sätt att förstöra dem genom
att tala om sanningen till så många som jag kunde. Men det, lärde jag
mig, var inte sättet att göra det på. Jag putte bara ifrån mig de som jag
försökte hjälpa in i armarna av de som jag försökte exponera.

Många år senare, började jag med detta arbetet. Det var då jag lärde
vad som blev det helande balsamet för mitt förråda och förbittrade hjärta
Jag kom att förstå mig på det högre perspektivet och lärde mig att det
var allt en del av den Gudomliga planen för Jorden.

Jag lärde mig att om vi hade lärt oss detta verktyg av själv-stärkande
innan nuet, hade vi sett rakt igenom Mörkrets väl-etablerade lögner för
länge sedan, och möjligheterna för själa evolution på jorden hade tagit
slut före sin tid. Jag började att se att från ett 9D perspektiv, systemen
av Jordens Skola möjligjorde en möjlighet för själaväxt som är
ojämförbar i detta universum, och att avsluta den skolgången för tidigt
skulle förta andra själar den möjligheten att växa.

Jord systemen var menade att vara etablerade på ett sådant sätt att de
skulle vara fungerande och icke-fungerande samtidigt. Den Globala Eliten
, leda av de 4:e dimensionella reptilerna och en del andra urvalda raser,
var menade att etablera systemen till att förslava oss. För endast genom
att ge bort vår kraft av rädsla, sen integrera den rädslan och ta tillbaka
vår kraft, skulle vi bli möjligjorda att ta till oss den högsta graden av
själa evolution som finns i vårt kosmos.

Nu förstår jag att detta kan komma som en chock till några av er. Jag
ber er att ta en stund och tänk över hur vi som själar utvecklas. Är det
inte sant att vi inte ändrar oss förrän vi är i tillräcklig smärta till att vilja
, till slut, ändra oss? Och ifall smärta är synonymt med mörkret, skulle det
i sådana fall vara rätt att vi växer genom mörkret och in till ljuset? Så, i
att svara på frågan varför vi inte var lärda hur man utforskar som en del
av vår vanliga skolgång, det är därför att det skulle rånat oss av våran
möjlighet av att ta oss ut ur systemen med vår egen kraft.

Nu till den sista frågan. Hur kan du märka ifall en Channelor är av Ljuset
eller av Mörkret?

Det här svaret kanske också överraskar dig. Först och främst är vi alla av
Mörkret och Ljuset. Varje Channnelor och varje själa guide har Mörker och
Ljus inom dem. Så att säga att de kommer från antligen den ena eller den
andra är bara en annan form av dömande och polariserande. Vad som är
viktigt här är ifall deras material håller några korn av sanning. Enligt min
erfarenhet håller de alla en gnutta sanning, och genom urskiljning och
utforskning kommer du att kunna gräva ut dem.

Nu innehåller några kanaliserande material mer klimpar sanning än
andra. De materialen innehåller oftast följande:

 • Lite eller inget dömande gentimot Mörkret. Det kommer finnas en
  förståelse av värdet av de Mörkas roll i själa evolution. Jag har
  funnit att de Varelser som håller lite eller inget dömande är oftast
  individer som har gått igenom många livstider och dimensioner
  lärandes lärdomen av integration.  De kan oftast finnas i
  dimensionen av övre 5D och uppåt.
 • Hur man går tillväga att integrera istället för att bara prata om det.
 • Ett rakt och klart framförande.

Hur kan du märka när en Varelse försöker att lura dig genom att maskera
sig som en Varelse av Ljuset. Det här är en bra en. Jag har funnit att deras material innehåller oftast följande

 • Tons med tons av sockrat saker. De riktigt vräker ut det!
 • Brist på förståelse av de Mörkas roll i själa evolution och, därefter
  dömande.
 • Hur man gör, som inte fungerar eller knappt fungerar alls ( jag
  testar dom.)
 • Konstiga framförande och långa framförande

Varelser under 5D faller oftast in i denna kategorin, men inte alltid. Ändå,
var vänliga och kom ihåg att Mörkret tillslut tjänar Ljuset. Dessa Varelser
som maskerar sig delger en stor service till oss därför att de får oss till
att applicera alla våra krafter av urskiljning och utforskning för att lista
ut dem. De delger stor praktik. Jag räds inte dessa Varelser för jag vet
att de eller deras tekniker, formuleringar, etc. kan inte skada mig. Bara
genom att räds dom kan dom skada mig.

Jag hoppas detta har hjälpt dig på något sätt. Slutligen, var vänlig och
kom ihåg att det jag har givit dig är sättet jag var tränad att etablera
sanning. Om du hittar ett annat sätt som fungerar för dig, så för all del
använd det. Mitt syfte i att delge denna informationen är att dela tekniker
med dom som inte har blivit givna denna träning

Som vi vet, examen av Jorden och dess folk till 5D är nära, och för att
kunna ta del av den examen måste vi bli självstärkta, självansvariga.
Etablera våran sanning genom urskiljning och utforskning är en av de
primära sakerna som kommer avgöra ifall vi tar examen. Det är en
kontrollstämpel av spirituell mognad. Det är hur vi sätter oss själva fria.

In service to all,
Jelaila Starr,
The Nibiruan Council
www.NibiruanCouncil.com

Author Info:
Jelaila Starr, author of We are the Nibiruans is an internationally known channel, teacher, and counselor. Through her lectures, workshops, and articles, Jelaila's message of compassion has touched the hearts of people around the world inspiring hope and understanding while providing solutions to some of today’s most pressing challenges.  
As a psychic/intuitive counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding.  Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do, and how to achieve it.  Jelaila can be reached at (816) 444-4364.  Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com
Website: www.nibiruancouncil.com

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se


 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us