Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Jord Missions Koderna
Av Jelaila Starr
skriven Maj 2, 2000
omskriven Mars 16, 2006

De föjande koderna är givna för starseeds, walk-ins och Ljusarbetare in-volverade i antligen den 1:a eller 2:a Stora Experimentet eller Sirius BKatastrofen. Det gäller också de med koppling till Sanat Kumara. Koderna
är geometriska och formar ett antikt och universiellt språk känt som Haburu. Istället för att ge dig just abstrakta geometriska former så som linjer och cirklar, vart det bestämt för länge sedan att lägga in dessa koderna som symboler inom story´s. Sedan vi människor är utrustade med den unika förmågan att känna känslor, dessa varierande saker, när erfarna genom seende och ljud, skapar starka emotionella reaktioner. Och
med dom reaktionerna skulle det vara en känsla av vetskap, nått man kommer ihåg.

Varje symbol inbäddad inom dessa historierna bär med sig ett tidslås.
Varje gång var låset bestämt att bli lösgjort under en specifik planetär
linjerning. Den linjerningen kommer runt tiden Maj 3-5, 2000. Därav an-
ledningen till att förklara koderna nu. Varje kod/symbol är kopplad till en
specifik stor galaktisk händelse och dess följande emotionella sår. Dessa
stora sår är och blir återspelade på Jorden och kommer att fortsätta spelas till dess att de blir helade, och vi måste hela dem för fram till dess att vi gör det, kommer vi att fortsätta repetera dem även till punkten till att vi förstör planeten på mycket likt samma sätt vi gjorde mot världarna invol-verade i de galaktiska såren. Din mission är att hela din del av händelserna som du var involverad i. för den anledningen kallar vi dem Jord Mission Koderna.

Som en del av tilldelade dessa koderna är dom separerade in i grupper
med varje grupp representerade en särskild grupp av individer och deras
själa grupp uppgift. Var vänlig kom ihåg att du kan finna dig dragen till
symboler i var och en av grupperna.

Låt oss börja med den 1:a Jord Stor Experimentet och ge historierna som
innehåller dess symboler tillsammans med en förklarning av de overall
mission för den gruppen av individer.

Lyran Avyon, den 1:a Jord Stor Experimentet

Lokaliserat i Vega sol systemet av Lyra var den första Människo kolonin och det orginala hemmet av Människorna. Detta experimentet slutade med det första stora kriget mellan Människorna och Reptilerna, vilka hade placerat sig på närliggande planet. Det satte upp det emotionella blocket mellan de två raserna som har blivit passerat ner genom tidslinjer,
dimensioner och generationer till vår nuvarande dag.

 • Historien om Pegasus
 • Pelegai Symbolen
 • Harpan
 • Lejon Folk
 • Drake folk
 • Den Stora Pyramiden
 • Gudinnorna Sekmet och Bast
 • Egyptiska Drottningen Hatshepsut av den 18:e Dynastin
 • Feng Shui
 • Det 13:e tecknet av zodiacen, Ophiuchus
 • Färgerna lila, lavender och royal blå
 • Chrysocola, Amethyst, Quartz crystal, och Aquamarine(blå)
 • Det antika språket kallat Haburu
 • Det 1:a Stora Galaktiska Kriget

Lyran eller Pelegaian gruppens uppgift är en av lärandes Polaritet Inte-
gration. Dessa individer finner att omfamna den Mörka sidan att vara
mest naturligt och konceptet av roller som en lätt och logiskt koncept
för dem att ta.

Dessa individer känner sig mest komfortabla att röra sig bortom det ”love
and Light” trossystemet, föredragendes att visa deras riktiga själv, m,a,o
deras Mörka sida så väl som deras Ljusa sida. De har den inneboende
förståelsen om att Mörkret har signifikant värde i processen av spirituell
evolution. Lyran själa gruppen förs samman nu även under vårt samtal.

Pleiadian Avyon, den 2:a Jord Stor Experimentet

Lokaliserat i de Pleiadian sol systemet var detta den andra gången polaritet integration var försökt med resultatet att en  polarisering till Ljuset skedde och eventuell stagnation av spirituell växt. Denna planet var förstörd som ett resultat av Andromedan Android Alliances attacker för ett svek av en medlem av den regerande familjen under ett inrikes krig. Sociala frågor överjämlikhet av de A.I´s och delningen inom samhället
 som det skapade var en katalys av detta kriget. En annan katalys var Svärdet av Sanning; en lång cylindrisk kristall som innehåller historien av planeten och dess feline/mänskliga invånare hela vägen tillbaka till deras skapelse på den 1:a Avyon, den 1;a Stora Experimentet.

Den primära missonen av denna själa grupp är att assistera människorna
av Jorden i att röra sig bortom frestelsen att polarisera till Ljuset ( gem-
enskap medvetenhet i obalans förvandlas till kupa mentalitet.) De är också här för att röra sig bortom räddar i nöden komplexet och återta kraften de förlorade när de gav upp deras individuallitet när de kämpade mot Mörkret och försökte eliminera det från deras samhälle. De måste lära sig balans genom att omfamna de Mörka i alla dess många former

 • En blå planet med 2 stjärnor
 • Camelot
 • Avalon
 • Excalibur, svärdet
 • Kung Arthur och hans Riddare
 • Jesus, Moder Mary
 • Merlin
 • Natur Andar
 • Wiccan

Sirius B Katastrofen och den 3:e stora Experimentet

De av Christos gruppen, de Orion Black Ligan och Sanat Kumaras linje är framtida arvingar av Jorden och måste verka att säkerställa vår miljö. Några av dem för med sig teknologi av framtiden som kommer att återställa 3D jorden så väl som att förbereda oss för en ny 5D jord. Men inte endast måste de försvara vår planet, om de är reptil/människa hybrid, måste de integrera dessa två delarna av dem själva för att kunna göra så.

Denna grupp är led av Sanat Kumara, ledare av de Orion Människorna,
planetär logos för Jorden arbetandes med Christos Kontor, och en av de
Upphöjda Mästarna.

 • •Sirius B
 • Orion Black Ligan
 • Sanat Kumara
  •En vit duva inom en cirkel av blått
 • Korset
 • Drottning Hatshepsut, Farao Anknaten, och Drottning Nefertiti av 8:e Dynastin
 • Gudinnorna Sekmet och Bast
 • Ljud, toning
 • Delfinerna
 • Mysterie Skol Lärandet
 • Rosa quartz

Det Större Nibiruan Råd Grupp Uppgiften: Projekt Jord Skifte

Den Nibiruan råd uppgiften är att assistera jorden genom att förse den sammansatta utbildnings programmet för människorna på jorden frö att hjälpa dom med att skapa de ytterligare näten runt jorden. Var och ett
blir av en högre frekvens och kommer förse infrastrukturen för nya dimensioner av med-vetande. Målet är att skapa nät hela vägen upp till 9D vid vilken punkt mänskligheten kommer ha möjligheten att integrera Ljuset och Mörkret till den grad att de kommer upplyfta planeten och avsluta det Universiella Spelet av Polaritet Integration.

Detta sammansatta utbildnings programmet kommer bli försett via ett
”nät av ljus” på internet. ”Nätet av ljus” är en term som används att
indikera ett interkopplat nät av web sidor som  företräder varierande
aspekter av multidimensionell utbildning inkluderat vetenskapen av med-
känsla. De som skapar dessa web sidorna är lärare och helare som känner
kallelsen att dela med sig av deras kunskap och hjälpa guida mänsklig-
heten genom de kommande förändringarna. De kommer också föra fram
de nya samhällena och den nya ekonomin.

 • Pleiaderna
 • Nibiru, Anu, Enki, Enlil
 • Orion
 • Antika Babylon och Sumeria
 • Stjärnan av David
 • De 12 Stammarna av David
 • Kolumner och Arker
 • Caduceus
 • Färgerna Guld och Magenta
 • Lapis Lazuli och Malachite
 • Medkänsla
 • Emotionell klargörning
 • DNA återlinjerning, återkoppling och aktivering

Du kanske finner att du är dragen till symboler i varje av de tre stora
kategorierna. Det är förväntat då grupperna arbetar tillsammans med den
översträckande planen för Jorden. Vilken grupp du mest av allt passar
kan bli bestämd av mängden av symboler som attraherar dig inom den
kategorin.

Dessa symboler är givna till att hjälpa dig finna ledtrådar till din mission
speciella mission. När du identifierar dig med en speciell grupp, gör då
så att du verbalt säger din intention att du är villig att spela ut din roll
och fullfölja din uppgift. Observera sen hur du kommer att bli kontaktad
av folk med samma typ av misson och därav är del av din grupp. Detta
sker för mig nu. Jag möter många lejon och drake folk som delar Lyran
uppdraget. Det är otroligt!

En sak att komma ihåg, vi har alla gjort detta förut på den första och
andra Jord Stor Experimentet och också Sirius B erfarenheten ( icke sedd
som en av de Stora Experimenten men nära det, läs We are the Nibiruans).

arje gång vi går igenom en av dessa erfarenheterna kommer vi mycket
närmare till att lära oss hur man skaffar sig integration. Det är trott att
vi har lärt oss tillräckligt från dessa experimenten till att färdigställa
polaritet integration denna gången. Acceptans är nyckeln, acceptans av
alla ting, både Ljusa och Mörka, som att ha ett värde. Acceptans är vägen ut från beskyllning, skam, skuld, depression och överlag offerkänsla.  Acceptans är medkänsla i aktion. Vi har blivit giva de Multidimensionella nycklarna av Medkänsla till att uppnå acceptans. Nu är vår tid. Vi visste det skulle komma. Dags att kliva fram och verbalt acceptera din mission. Säg till dina guider, ” jag är vilig att påbörja min mission även om jag inte vet vad det omfattar, jag är villig att börja i alla fall. Så, är det. Låt det börja.” Om du är en som har letat efter din mission, detta verbala intention kommer att skapa dess manifestation. Jag kan garantera det. Så håll i hattarna allt eftersom din värld börjar förändras och folk, möjligheter och finansiering kommer fram till dig för att fullfölja ditt uppdrag.

Vet med er att det kommer blockeringar, med dessa är bränsle för upp-
lyftandet. Använd de Multidimensionella Nycklarna av Medkänsla för att
klargöra dom och fortsätt framåt. Du har mycket hjälp och emotionell
support tillgänglig till dig, men den ultimata kraften till att lyckas med din
mission finns allredan inom dig. 

Om du har frågor om koderna, tveka inte att kontakta mig. Om du vill
prata med Devin eller de andra medlemmarna av Nibiruan Rådet, kontakta
dom mentalt. Dom hör dig verkligen.

Om du frågar dig om dom har hört dig och har svarat, gör vad de lärde mig att göra. Be om att få bekräftelse given till dig inom 24 timmar eller mindre på ett sätt som du absolut inte kan missförstå. Och om du skulle ha missat svaret, be att de fortsätter att ge det till dig tills du antligen får svaret eller tills du inte längre vill ha svaret. Nämn denna förfrågan verbalt så det är förankrat in i 3D. Detta är en av hemligheterna med manifestering.

För att sammanfatta, jag uppmuntrar dig till att fundera över dessa sym-boler och be dina guider förklara vad de betyder och din koppling till dom.  Jag har ingen aning varför några av dom är på listan, men sedan jag bara är förmedlaren, behöver jag inte veta. Och jag säger inte at detta är alla tecken, du kommer antagligen komma fram till fler. Om så är fallet, var  vänlig posta dom till rådets general forum också. Låt oss gå framåt tillsammans och bollen i rullning. Tiden för det är nu.

I am with you always,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
http://www.nibiruancouncil.com

Additional links:
The 3 Grand Experiments of Polarity Integration:
http://www.nibiruancouncil.com/html/3earths.html 

Author Info:
Jelaila Starr, author of We are the Nibiruans is an internationally known  channel, teacher, and counselor. Through her lectures, workshops, and articles, Jelaila's message of compassion has touched the hearts of people around the world inspiring hope and understanding while providing solutions to some of today’s most pressing challenges. 

As a psychic/intuitive counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding.  Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do, and how to achieve it.  Jelaila can be reached at (816) 444-4364.  Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com
Website: http://www.nibiruancouncil.com/

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.seHome | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us