Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

En Översikt av DNA Omkodnings Processen
Av Jelaila Starr

DNA Omkodningen, Återkopplingen och Aktiverings processen (OÅA) är
det första steget att bli komplett i uppstegningen till fullt medvetande.
Jag använder multidimensionellitet och full mevetenhet som lika dant.
OÅA processen är helt enkelt en process där du lär dig tllräckligt om dina
livs lärdomar för att klargöra densiteten in i Ljuset, emotionell och fysisk
kropp för att uppta full medvetenhet. Den enda skillnaden mellan det och
den Accelererade DNA Omkodningen, Återkopplingen och Aktiverings
processen är att med den accelererade processen klargör du och avslutar
de lärdomarna med en accelererad hastighet.

OÅA processen, omstruktuerar kroppen och skapar nya neurala vägar i
hjärnan till att ge support till ett multidimensionellt medvetande. När du
integrerar dina rädslor och klargör dina kroppar förändras ditt DNA, din
kropp blir omstrukturerad och de nya neurala vägarna är skapade. Allt
av det händer samtidigt. Allt av det här kombinerat skapar den multi-
dimensionella befinnandet av medvetenhet vilket du lär dig att befinna
dig i ett steg i taget.

OÅA processen kommer dra de 12 strängarna lokaliserade i Merkaban
(light body) tillbaka i linje och återfästa dem för återkoppling in i kron
chakran. En Felin Genetisk Ingenjör tilldelad dig av Joysia ( Chef av
Jordens Accelererade DNA Omkodnings Program från Sirian A Alliansen) gör detta för dig. Återlinjeringen och återfästningen av de 12 strängarna
börjar i Nivå Tre av OÅA processen. Så snart återlinjeringen och återfästelsen är komplett börjar Åter-Kopplingen. Återkopplingen är återkoppling av de 12 strängarna in till de 12 Kron Chakra Kristallerna lokaliserat i Kron Chakran. Dina Genetik Ingenjörer handhar detta för dig.

Du kan kartlägga din framgång genom OÅA processen via användandet
av DNA Omkodnings Kartan. (Sidan 130 av We are the Nibiruans och The
DNA Chart Booklet) Om du behöver hjälp att använda kartan kan en DNA
Omkodnings Coach eller jag själv assistera dig. Denna hjälpen delges
genom en DNA Omkodning Coaching session med dig, din DNA Om-
kodnings Guide, och din Huvud Guide.

Så snart dina 12 DNA strängar är pluggade in i dina 12 Crown Chakra
Kristaller, så är dina Genetiska Ingenjörer och Omkodnings Guides jobb
nästan komplett. De kommer att kontinuerligt vaka över dig och kolla
dina 12 strängars Återkoppling till dess du har nått frekvensen nödvändig
för att till fullo aktivera Återkopplingen. Aktiveringen av de 12 strängarna
sker i 3 steg.

1. Aktivering av Kron Chackra Kristallerna. Du kommer känna detta som
ett kliande i ditt Kron Chakra. Inte samma sak som mjäll klåda.

2. Aktivering av Merkaba antennerna. Merkaba antennen är använd till
att motaga medelanden från andra dimensioner.

3.Aktiveringen av Hypothalamus. Detta är den Universiella Översättaren
och översätter alla meddelanden till ditt valda språk. Meddelanden är
motagna som frekvens tanke-former. Många är kompletta med känslor,
bilder och språk. Några har endast en eller två av dessa. Hypothalamusen
ger dig också identiteten av sändaren. Du kommer lära dig att identifiera
sändaren efter att mottagit en del ett tag. Så snart hypothalamusen är
aktiverad är OÅA processen komplett och din DNA karta är också
komplett. Bevis är visuellt (aura photon), emotionellt (inte håller kvar
negativa känslor i kroppen), och fysiskt ( känner dig mer i kontroll av din
kraft och hör meddelanden dagligen).

Formulan av Medkänsla, grundverktyget för DNA Omkodning, är endast
ett verktyg tillgänglig för denna process. De andra 6 nycklarna av
medkänsla ger tillgängligt tekniker för klargöra tanke utgångar, återkoppla

med din Själ och arbeta med ditt Inre Barn/Ego. Alla av dem är till för att
föra dig genom stegen av DNA Omkodnings Processen. För mer
information om Nycklarna av Medkänsla, läs Nycklarna av Medkänsla
artikeln. De 7 Nycklarna av Medkänsla är tillgängliga via vår online affär.

Lever Rengörningen

OÅA processen har ett preliminärt steg. Detta steg inkluderar att preparera kroppen för processen genom att klargöra så mycket gifter som möjligt. Vi uppmuntrar en serie av 3 steg. De är:

1. Koloni

2. Lever Rengörning

3.Koloni

Inte alla behöver gå igenom alla dessa stegen. Jag föreslår att du begär
information från din Huvud Guide om detta. Joysia, Chef av Jordens DNA
Omkodnings Projekt, guidade mig till en lever rengörning som var mild
men kraftfull. Vi har tillgänglig denna lever rengörning, tillsammans med
instruktioner, i våran online affär.

(för hyperlänk till affären, läs den engelska artikeln)

En koloni före lever rengörningen hjälper klargöra kolonen och ser till att
där är uttrymme i kolonen till att passera de mjuka stenarna. Vi har funnit
att folk får ännu bättre resultat användandes Turkey Rhubarb Kolon Ren-
görningen i stället för en kolonik före Lever rengörningen därför det inte
bara tar bort skräp produkterna, det äter ocksåbort placken som sitter fast på kolon väggarna lämnandes kolonen rosa och hälsosam. Koloniks rengör  skräpet från kolonen men kan inte ta bort placken. De tar också bort för-delaktiga bakterier och tar väck din potassium. Den Turkey Rhubarb Kolon rengörningen vidhåller dina potassium nivåer medan din kolon rengörs. Det kommer också att ta bort parasiter som kan leva på placken längs med kolon väggarna. En kolonik efter lever rengörningen är högt rekom-enderad för att spola ut kvarvarande stenar och skräp. Folk har reporterat  att de sett fler stenar lögöras genom koloniken bortom vad de ser i deras avföring. Kolon Terapeufter är häpnade! De beställer våra rengörningar 6 eller mer för varje gång. Vi känner oss lyckosamma till att ha blivit guidade till såna häpnadsväckande produkter.

(för hyperlänk till affären och Lever packetet och allt därtill, läs den
engelska artikeln)

Levern och gallblåsan dumpar mjuknade stenar in i kolonen i det sista
steget av lever/gallblåsa rengörningen. Några kan vara i storleks-
ordningen som körsbärstomater.

Förutom att klargöra levern, tar lever rengörningen försiktigt bort runt
4 till 6 lager från de emotionella blockeringarna i den emotinella kroppen
som har att göra med ilska. Ilska är den mest fysiskt kraftfulla av
känslorna och därför, klargörandes dess fysiska manifestationer får dig
att inte bara känna dig lättare, men du mår fysiskt bättre, emotionellt
klarare, mer centrerad med en hel del mer energi. Och bonusen är att din
hud kommer att se ut och kännas mjukare och mer strålande.

Ilska lagrad i kroppen under OÅA processen kommer faktiskt skapa fysisk
smärta. Detta kan undvikas genom att lögöra så mycket som möjligt av
det innan processen börjar genom preparationsstegen givna ovan.

Jag hoppas denna summering och den Accelererande DNA Omkodnings
Processen hjälper dig att ta de rätta valen för dig. Mer information kan
bli funna i
We are the Nibiruans rådets första bok, så väl som i DNA Om-kodning uppdateringen och DNA Omkodning karta bokpärmen. Dessa
bokpärmar innehåller all den information given till dags datum angående
Formulan av Medkänsla, grundverktyget eller nyckel, så väl som de fyra
ytterligare verktygen som var givna sedan skrivningen av den första
boken/manualen.

Bortom de skrivna materialet finns där extra detaljer och stories gällande
DNA Omkodnings processen placerad på Audiotape 4 Accelererad DNA
Omkodning Återkoppling och Aktivering. Denna information går bortom
det som är nedskrivet i boken/manualen och bokpärmarna. Som med all
material från Rådet, är det lätta att förstå, informativa och underhållande. jag rekommenderar dom högt. Om du vill beställa Rådets böcker, bok-
pärmar, band eller videos, vänligen ring oss på numret ovan eller använd
vår online affär.(hyperlänk till affären finns på engelska artikeln)

Jelaila Starr
The Nibiruan Council
http://www.nibiruancouncil.com/

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se


 

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us