Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

De 7 Stegen av Emotionell Klargörning

Av Jelaila Starr

Hur man klargör de negativa känslorna i våra kroppar är en process som
de flesta av oss aldrig har blivit lärda att göra. Samhället ger inte mycket
tilltro till detta arbete. Som ett resultat, när vi försöker klargöra, för att vi inte vet stegen som människor går igenom för att kunna släppa taget omsmätsamma känslor, fastnar vi. För många leder detta till känslor av fru-stration och så ger de helt enkelt upp. Men när vi ger upp, gör vi så till en kostnad. När konflikter fortgår olösta, kvarstår de associerade känslorna, och skapar energi obalanser i kroppen på den fysiska planet som leder till sjukdomar. På den mentala planet, kan de skapa bi-polar förvirring och, i vissa fall, depression. På det emotionella planet, leder de oss till att an-tligen agera ut i destruktiva sätt så som raseri, eller i gömda sätt, använd-andes passivt/aggresivt beteende. Alla av dessa saker är destruktiva till våra personliga relationer med våra Inre Barn, och inte att glömma också våra relationer med andra.

De 7 Stegen av Emotionell Klargörning är given som en vägkarta till att
hjälpa dig navigera stegen av klargörning som var och en erfar för att
fullt ut och komplett klargöra negativ smärta associerat med en konflikt
eller annan negativ händelse från kroppen

De 7 Stegen

  • Trigger
  • Identifiera trigger runt ilska
  • Projektion och skuldbeläggande
  • Uttryck och lösgör ilska och smärta
  • Se efter och finn spegeln
  • Äg spegeln
  • Klargör spegeln

1. Trigger

En trigger sker när någon överträder en personlig gräns eller överens-
kommelse.

2. Identifiera trigger runt ilska

Då du blivit triggad, reagerar du med ilska eller, om inte ilska, åtminstone
en känsla av att någonting inte är rätt.

Notera: Många människor fastnar här för att de har lärt sig att omedelbart gömma undan deras ilska när den uppkommer. Ett sådant exempel skulle vara att säga till sig själv, ”Oh, det är helt enkelt inte värt att bli arg över.”

3. Projektion och skuldbeläggande

Om du är arg, det nästa du gör är att skuldbelägga någon för det. Vi
kallar detta för ”projektion” för du lägger skulden för din smärta på någon annan.

Notera: Många människor projiserar och skuldbelägger men de går inte
vidare bortom denna punkt och uttrycker det till personen som de är arga
på.

4. Uttryck och lösgör ilska och smärta

Detta är steget där du ventilerar din ilska gentimot den anklaganden.
Uttrycken kan ta varierade former beroende på intensiteten av över-
trädelsen och triggern. Mildare överträdelser kan det räcka med att tala
om det. Starkare överträdelser kan behöva att man talar ut och en del
svärord för att klargöra smärtan och så vidare.

Notera: de flesta människorna stoppar på detta steget för att de tror att
de inte är komfortabla och/eller de har inte rätt att uttrycka deras ilska.
I det fallet, passivt/aggresivt beteende kommer fortsätta för att ilska
måste ha en lösgörning.

5. Se efter och finn spegeln

När så ilskan har blivit uttryckt, kan logik återträda. Nu och endast nu
kan du börja och se efter för hur du har med-skapat situationen.
Att börja med
Steg 1-3 av Formulan av Medkänsla, ser du efter
lärdomen, kontrakt och roll som den andra personen spelar.

Tips: Om du inte är kapabel att prata med dina guider för att få inform-
ationen behöver du finna spegeln, försök börja med
Steg 4 av Formulan.
Fråga dig själv ”Vilken rädsla uttrycker den andra personen genom deras
beteende?” När du listat ut vilken rädsla det är, frågar du då, ”Vilken tros-uppfattning är det som triggar den rädslan?” Genom att göra detta,
spårar du din väg tillbaka till trosuppfattningen som är roten av
beteendet. Håll denna regel i sinnet: trosuppfattningar skapar rädsla
vilket vi sen agerar ut genom vårt beteende.

6. Äg Spegeln

Steg 4 av Formulan av Medkänsla är där du känner igen aspekten av dig
som den andre personen är reflekterandes eller speglandes tillbaka till
dig. Det är alltid ett beteende motiverat av rädsla. I samma moment av
förståelse, kommer du också vara möjlig att erkänna att du har gjort
samma sak som du har dömt den personen för att ha gjort. Om du
verkligen ser detta, kommer ilskan och smärtan snabbt att vändas till
empati och sorgsenhet för att du förstår, direkt, rädslan som driver er
båda till det beteendet.

Notera: Du kanske redan har färdiggjort detta steget om du använde
tipset som tilldelades i Steg 5.

7. Klargör spegeln

Steg 5-9 av Formulan av Medkänsla blir kompletta i detta steget.

Nu när du har funnit rädslan som motiverade beteendet, är det nästa
steget att fråga dig själv, ”Vad för trosuppfattning triggade det beteendet?” Detta är oftast ett kärn tro så som,” Jag måste vara perfekt för att ha rätten till att existera”. När du väl finner tron, har du nu gåvan: igen-kännandet av den trosuppfattningen och tillfälligheten att ändra det.

Vi denna punkten är det ett plötslig skifte i din kropp. Empatin och sorg-
senheten skiftar till överväldigande uppskattning och tacksamhet för den
andra personen när all ilska, smärta, och skuld är förlösta. I detta
momentet lösgör du den andra personen totalt och komplett. Du ber sen
om ursäkt och validerar den andre personens smärta.

Steg 9 av Formulan av Medkänsla: Din enda tanke nu är hur du tackar den andre personen för gåvan. Du gör detta genom att tacka dom med ett hjärta fullt av uppskattning och tacksamhet. De kommer känna det. När det är komplett, har du klargjort spegeln. Konflikten är över och fred,
kärlek och harmoni är återetablerade. Men det finns en ännu större vinst;
varje part känner en större grad av tillit i relationerna för att de vet att när konflikter dyker upp, stannar varje part kvar tills arbetet med konflikten är klar och inte springer iväg.

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se

 

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us